Nyheter

Innovativ teknik för minskade koldioxidutsläpp inom träskydd

Byggsektorn är en av de sektorer som släpper ut mest växthusgaser, med cirka 37 % av de globala utsläppen.^ Eftersom trä är det enda verkligt förnybara byggmaterialet används det allt oftare för att uppnå nettonollutsläpp. Vissa träslag har dock mycket liten naturlig hållbarhet och för att de ska kunna användas kommersiellt krävs ytterligare skydd i form av ett industriellt applicerat träskyddsmedel.

Träskyddsmedel förbises ofta när det gäller att minska koldioxidutsläppen i byggprojekt, men Arxadas träskyddsavdelning i Europa arbetar för att ändra på detta genom att använda modern kemi för att hjälpa alla de verksamheter som använder trä för att uppnå sina hållbarhetsmål.

Det metallfria tryckimpregneringsmedlet Tanalith® MF är en sådan träskyddsteknik från Arxada som har utvecklats för att skapa en mer hållbart byggd miljö. Eftersom avfallet från byggandet är ett särskilt problem främjar Tanalith® MF principerna för en cirkulär ekonomi.

Timmer som behandlats med Tanalith® MF kan återanvändas eller återvinnas vid livscykelns slut. För att ytterligare bidra till att minska avfall och bränsleutsläpp vid transport levereras träskyddsmedlet till träskyddsföretagen som ett koncentrat i återvunna IBC-behållare (Intermediate Bulk Containers), som dessutom kan återanvändas. Träskyddsföretaget späder ut Tanalith® MF-koncentratet med vatten på plats, vilket eliminerar behovet av tanktransporter.

Samtidigt som Tanalith® MF främjar hållbar anskaffning inom träskydd, tillgodoser det även de föränderliga designtrenderna. För beklädnad och dekorativt trädgårdsvirke kan en levande färg uppnås genom att tillsätta färg i högtrycksprocessen. Infärgningen gör att träet inte behöver målas vid installationen och det innebär att virke som behandlats med Tanalith® MF förblir VOC-fritt.

Andrew Hodge, marknadsdirektör för Arxada Wood Protection, säger om träskyddstekniker i utveckling:

– Det finns flera skäl till att arkitekter och beställare föredrar trä. Vikten av EPD:er bidrar till att främja hållbarhet genom design, och korrekt specificerat virke bidrar till att minska den inneboende koldioxiden under en byggnads livstid. Ofta innebär detta att rätt typ av träskydd måste anskaffas, vilket vi arbetar hårt för att utbilda den bredare marknaden om. Allt måste beaktas innan specifikationen – från tillverkningen av träskyddsmedlet till hur det levereras till kunderna och hur det bidrar till avfallet vid livscykelns slut.

Och det är inte bara arkitekter som är övertygade om fördelarna med hållbara byggmaterial som trä. Enligt en PayPal-undersökning från 2022 anser sig 56 % av européerna vara ”medvetna konsumenter” och 67 % har köpt produkter som var bättre för miljön trots att de var dyrare.

Att vara en del av en global, vetenskapsbaserad branschledare inom specialkemikalier innebär att vi har intern expertis för att utveckla mer hållbara träskydd med hjälp av modern kemi. Tanalith® MF är ett exempel på detta. Ett annat är Tanasote®, vårt moderna alternativ till kreosot. Båda är BPR-godkända i hela Europa.”

Arxada Wood Protection Europe finns på plats på Carrefour International Du Bois, Parc De La Beaujoire, Nantes, Frankrike den 29-30 maj 2024. Besök monter nummer J11 i Hall XXL.

Du kan också besöka www.trusttreatedtimber.com för mer information.