Nyheter

P-huset Anna blir Mobilitetshuset Anna

Det anrika P-huset Anna i centrala Malmö byter nu namn till Mobilitetshuset Anna. Genom namnbytet vill Parkering Malmö markera att huset, förutom parkering för bilar, även innehåller olika mobilitetstjänster.

Vilka dessa är syns nu tydligt genom de ikoner som lagts till på husets fasadskyltar.

– Vi vill bidra till hållbart resande och minskad biltrafik i Malmö och lägger därför stort fokus på att skapa plats för mobilitetstjänster när vi bygger nytt och att omvandla befintliga parkeringshus till mobilitetshus, berättar Almir Hodzic, VD på Parkering Malmö.

Mobilitetshuset Anna

Inne i Mobilitetshuset Anna finns nu väl utmärkta platser för bilpoolsbilar och laddning och i trapphuset har Postnord placerat boxar för paketutlämning. En yta vid infarten har gjorts om till parkering för hyrcyklar och elsparkcyklar, och en Malmö by bike station ligger bredvid.

Det senaste tillskottet, en yta för hyrlådcyklar strax intill huset, har just installerats av Malmö stad.

Samarbete med Malmö stad

– Vi samarbetar nära Fastighets- och gatukontoret i olika projekt för att alla invånare och besökare enkelt och smidigt ska kunna ta sig runt i staden, samtidigt som våra mobilitetshus ska vara ett naturligt nav och enkla att använda, berättar Almir Hodzic.

Pilträd vägvisare för delandefordon

Ett gemensamt pilotprojekt är framtagandet av en gemensam symbol som ska fungera som vägvisare till mobilitetslösningarna. Symbolen, ett stiliserat grönt pilträd, syns nu på Mobilitetshuset Annas fasadskyltar. Den syns även på Malmö stads mobilitetshubbar som testas under våren 2024 – förutom den vid Mobilitetshuset Anna, även en vid Davidshallstorg och senare i år en tredje vid Värnhem.

Framtidens resa är delad

– I framtidens Malmö kommer vi resa på nya sätt, och som stad vill vi öka tillgången till smarta mobilitets-lösningar som delningsfordon. Testet av mobilitetshubbar handlar framför allt om tillgänglighet och synlighet. Genom att samla delningsfordon i en hubb och använda Pil-symbolen som vägvisare gör vi dem till tydligt igenkännbara platser. På sikt kan ett nät av mobilitetshubbar runtom i staden göra det enklare för fler att komma i gång med ett hållbart och delat resande, säger Tobias Nilsson, Fastighets- och gatudirektör på Malmö stad.

Mobilitetshus skapar plats för annat

– I en stad som växer behöver vi använda stadens ytor på smartare sätt. Genom att vi skapar plats för parkering och hållbara delandefordon kan vi öka framkomligheten, minska koldioxid-utsläppen och göra plats för annan vistelse och grönska, säger Lotta Hansson, hållbarhetsstrateg på Parkering Malmö.

Definitioner

Mobilitetshubb är en väl synlig och igenkännbar plats där det finns tillgång till delningsfordon, service och information som förenklar det hållbara resandet.

Mobilitetshus
Tre kriterier som ska uppfyllas för Parkering Malmös mobilitetshus:

– plats för minst tre transportslag (t ex bilar, cyklar och lådcyklar)

– tillgång till laddning personbilar

– minst tre mobilitetstjänster (t ex bilpool, cykelverkstad och paketutlämning).

Delandesymbolen Pilträdet
Pilen är symbolen för delat resande. Det är ett stiliserat pilträd (Skånes landskapsträd) och består av fyra pilar som pekar mot en mittpunkt. Planen är att vidid varje pil ska det finnas ett brett utbud av delningsfordon. Pilen fungerar som vägvisare för att göra det synligt och enklare förstå var det går att hitta och parkera ett delningsfordon. Det är också en vägvisare på vart vi är på väg i Malmö – till en hållbar stad med smartare sätt att resa.