Nyheter

Hilti: ”Fem frågor till vår hållbarhetschef – del 2”

Text: Hilti

Välkomna till vår bloggserie där vi följer vår hållbarhetschef, Sofia Blidberg, i hennes dedikerade arbete för att göra vår och våra kunders verksamheter mer hållbara. Under fem delar vill vi ge er en inblick i de utmaningar och möjligheter som präglar hållbarhetsarbetet inom byggbranschen.

Ambitionen med denna serie är att inte bara svara på vanliga frågor om hållbarhetsarbete, utan även belysa de komplexa aspekterna och affärsmöjligheterna som uppstår. Vi strävar efter att inspirera och främja diskussion för att bidra till en hållbar utveckling inom byggbranschen.

Hilti arbetar målinriktat för att förbättra produktivitet, säkerhet och hållbarhet inom byggbranschen. Genom att integrera hållbarhet i kärnan av vår verksamhet och ständigt söka innovativa lösningar strävar vi efter att minimera negativ påverkan och maximera positiv förändring. Följ med oss på denna resa och låt oss tillsammans skapa en mer hållbar framtid för byggbranschen!

Fråga 2:
Vilka är de vanligaste trenderna inom klimat på marknaden idag?

Det vanligaste trenderna skulle jag kategorisera in i tre olika kategorier:
1. Nya byggnadsmaterial
2. Nya affärsmodeller
3. Klimatdataredovisning

Nya byggnadsmaterial

Träbyggnation är kanske inte en nyhet för oss här i Sverige men användningen av trä har ökat både lokalt och globalt. Globalt ser men också att nya byggnadsmaterial som mycelium, hampa och papper utvecklas. Effekten det får på branschen återstår att se men redan nu väcks frågan kring hur kunskap om dessa material säkerställs och vilka produkter som kommer krävas för till exempel sammanfogning, upphängning och brandtätning med dessa nya material.

Nya affärsmodeller

Även trenden med nya affärsmodeller har varit på gång länge men det är först nu vi kan se nya aktörer etablera sig och befintliga aktörer utveckla sin verksamhet. Exempel på nya affärsmodeller och metoder är ”construct fordeconstruction”, ”closed-loop manufacturing” ”thing-as-a-service” och storskalig cirkularitet av befintliga byggnadsmaterial. Jag upplever att hela branschen har förstått att en av nyckelaspekterna för att lyckas minimera klimatpåverkan är att återbruka så mycket material som möjligt. En möjlighet som ställer nya krav på allt från designskedet av en byggnad till logistik och lagermöjligheter.

Klimatdataredovisning

Den sista stora trenden som vi ser är redovisning och delning av klimatdata. Givet att hela branschen nu försöker ställa om till lösningar med lägre klimatavtryck ställs större krav på en transparent och gemensam redovisningsstandard av klimatavtryck på produkt- och företagsnivå.

I Sverige kommer tydliga krav på redovisning på projektnivå genom lagen om klimatdeklarationen och på Europeisk nivå ställs krav på hållbarhetsredovisning på företagsnivå genom EU Taxonomin, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) och Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). De konsekvenser vi ser redan nu är behovet av att arbeta närmre alla parter i vår värdekedja för att kunna redovisa allt som efterfrågas samt att Environmental Product Declarations (EPD) efterfrågas på våra produkter.