Nyheter

Svensk Handel: ”Tondövt att hasta fram beslut om miljözon”

Implementering av miljözon klass 3 i Stockholms innerstad sker utan att nödvändig infrastruktur finns på plats och utan tillräcklig tid för omställning. Det är inte ens klarlagt att beslutet får någon märkbart positiv effekt på luftkvalitén.

Det menar Svensk Handel i ett pressmeddelande.

– Detta är ett flagrant exempel på plakatpolitik som knappast kommer att hjälpa klimatomställningen, säger Martin Kits, chef för Näringspolitik och opinionsbildning på Svensk Handel.

Under måndagskvällen klubbades ett införande av Miljözon klass 3, med start 31 december 2024, igenom i Stockholm Stads kommunfullmäktige.

Detta innebär att enbart rena elfordon, gasfordon med utsläppsklass Euro 6 och bränslecellsfordon tillåts i området Hamngatan – Sveavägen – Kungsgatan – Birger Jarlsgatan. Laddhybrider kommer inte att tillåtas, om det inte rör sig om tunga lastbilar eller bussar med utsläppsklass Euro 6.

Svensk Handel har tillsammans med ett flertal branschorganisationer, som sammantaget representerar nära 18 000 medlemsföretag och över 180 000 anställda verksamma i Stockholm, under det senaste året arbetat med att tydliggöra konsekvenserna av miljözonsplanerna för politikerna i Stadshuset.

Svensk Handels samlade uppmaning:

”Se till att nödvändig infrastruktur är på plats både i centrala Stockholm och kringliggande kommuner, så att privatbilister och de fordon som behövs för varutransporter och bussar (när sådana finns att tillgå för turisttrafiken) fortsättningsvis kan bidra till den levande staden.

Avvakta med en utredning och ett eventuellt beslut om en utökad zon till dess att den nu planerade zonen har utvärderats ordentligt, och att man faktiskt noterar den luftkvalitetsförbättring som utlovats.”

Foto: Bruno