Nyheter

Svenskt företag når framgång i New York med Energimyndighetens acceleratorprogram

Det råder en stark efterfrågan på innovativa lösningar för en hållbar omställning av New Yorks fastigheter. Det är det svenska företaget Mestro bevis på, som nu har tagit sitt första steg in på den amerikanska marknaden.

New York har satt ambitiösa planer för att minska växthusgasutsläppen från fastigheter, som idag står för över 70 procent av stadens utsläpp. Det öppnar för goda affärsmöjligheter för svenska cleantech-bolag, något som Energimyndighetens acceleratorprogram Skyline tar fasta på. Programmet vänder sig till små och medelstora företag med energi- och klimatlösningar inom hållbara byggnader, och som vill utforska affärsmöjligheterna i New York.

Just nu är det möjligt att ansöka till Skyline – utlysningen stänger 15 maj.

Utforska affärs- och exportmöjligheter inom hållbara byggnader i New York

Programmet spelade avgörande roll för Mestro

Det svenska företaget Mestro har med hjälp av Skyline fått ett första case i New York. Genom att erbjuda expertis, nätverk och resurser har programmet hjälpt dem att navigera den komplexa amerikanska marknaden. Företaget har med sin innovativa teknik kopplat upp en fastighet och kan nu övervaka och optimera energiförbrukningen i byggnaden.

– Att vara med i Skyline-programmet var en väldigt givande upplevelse för oss på Mestro. Genom support från både Energimyndigheten och Svensk-Amerikanska Handelskammaren i New York fick vi möjlighet att möta partners och potentiella kunder och därigenom vässa vårt budskap för den amerikanska marknaden. Att vi nu har 1245 Broadway uppkopplad till Mestro Portal är ett riktigt bra bevis på att New York är en stad där kontakter är A och O och att Skyline öppnat nya dörrar för oss, säger Kristoffer Paldeak, chef för investerarrelationer och marknad på Mestro.

Stor potential för klimatsmarta och innovativa lösningar

Framgången för Mestro visar på potentialen för svenska företag i New York. Kommersiella byggnader och flerfamiljshus representerar en av New York Citys största möjligheter att minska sina utsläpp.

– New Yorks skyline är känd och beundrad världen över och genom nya hållbara byggnadsmetoder, progressiva lokala lagar och ett starkt aktörsekosystem håller den också på att förvandlas till en av de mest innovativa. Det är högprioriterat att snabbt minska klimatutsläppen från både flerbostadshus och kommersiella byggnader och det finns en stark efterfrågan på tekniklösningar i framkant. Svenska cleantech-bolag har just nu en intressant möjlighet att ta marknadsposition och bidra till stadens omställning, vilket i sin tur visar vägen för övriga USA, säger Kristin Barbato, vd och grundare av Build Edison som är en av Energimyndighetens partners i programmet.

Om programmet Skyline

Syftet med programmet är att ge deltagande företag information och kunskap för att effektivt etablera sig på den amerikanska marknaden. Företagen får hjälp med att skapa kontakt med betydande aktörer och potentiella kunder inom fastighetssektorn samt möjligheter till finansiering. Aktörerna i fråga är ledande fastighetsinvesterare, fastighetsägare, och fastighetsutvecklare på både den svenska och den amerikanska marknaden.

På plats i New York samarbetar Energimyndigheten med Svensk-amerikanska Handelskammaren och Build Edison, som är en strategisk konsultpartner inom cleantech med lång erfarenhet av att stötta bolag med klimatinnovationer inom fastighet i deras tillväxtresa.

Foto: Jo Wiggijo