Nyheter

Eleiko och Ovako stärker sitt partnerskap för att driva hållbara lösningar med minskad koldioxidpåverkan

Eleiko, en ledande aktör inom premiumviktlyftsutrustning, tillsammans med Ovako, en framstående ståltillverkare känd för sitt högkvalitativa rena stål, meddelar att de stärker sitt historiska partnerskap, som sträcker sig tillbaka till 1957.

Detta samarbete är avsett att främja innovativa lösningar för dess stålprodukter och produktion med lågt koldioxidavtryck.

Det signerade avtalet framhäver nyckelinitiativ som inkluderar: 

• Ett fast åtagande att leverera och använda världsledande stål med lågt koldioxidavtryck i Eleikos produkter. 

• Ovako har gått med på att reservera produktionskapacitet för att möta Eleikos efterfrågan på stål med lågt koldioxidavtryck. 

• Inkludering av CO2e-parametrar i produktspecifikationer, vilket förbättrar transparensen och därmed båda företags hållbarhetsarbete. 

• Gemensamma marknadsföringsinitiativ med syfte att verka för hållbara industriella metoder, särskilt i Norden. 

Marcus Hedblom, VD på Ovako, kommenterade partnerskapet och sa:

– Vårt långvariga förhållande med Eleiko är byggt på en gemensam vision om hållbarhet och excellens. Detta förstärkta samarbete är ett bevis på vår gemensamma hängivenhet att utveckla ledande koldioxideffektiva stållösningar som inte bara uppfyller utan även överträffar våra hållbarhetsmål.

På liknande sätt förklarade Erik Blomberg, VD på Eleiko:

– Genom att intensifiera vårt partnerskap med Ovako driver vi vårt pågående förbättringsarbete för hållbarhet inom fitness- och viktlyftningsutrustningsbranschen framåt. Tillsammans pressar vi gränserna för vad som är möjligt när det gäller miljöansvar och produktkvalitet.” 

I takt med att globala industriella aktörer alltmer åtar sig vetenskapligt baserade klimatmål och lagstiftare pressar företag att minska sina utsläpp, inser både Eleiko och Ovako som tidiga föregångare att, gemensam utsläppsminskning är en naturlig konkurrensfördel. Partnerskap markerar ett proaktivt steg förklimatledarskap inom stål- och fitnessutrustningsbranscherna.

Foto: Saiva Zalkalns

På bilden: Jukka Kivelo, Erik Blomberg & Marcus Hedblom