Nyheter

Gamla Stan i Stockholm blir en stadsmiljözon

Söndag 19 maj påbörjas omvandlingen av Stockholms historiska centrum. 130 p-platser tas bort och nya gågator införs. Till sommaren väntar mer grönska, större uteserveringar och nya sittplatser i solläge.

Gamla stan ska omvandlas till en stadsmiljözon. Begreppet har myntats av Stockholms rödgröna styre för att beskriva ett område som präglas av mer grönska, levande torg, mindre biltrafik och större plats för cykling och promenader.

– Gamla stan har ett av Stockholms allra bästa lägen med historiska miljöer, närhet till vatten och tät kollektivtrafik. Det är dags att vi börjar tillvarata de kvalitéerna, säger Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd Stockholms stad.

Nu inleds omdaningen. Från och med 19 maj upphävs 130 parkeringsplatser i västra Gamla stan och på Skeppsbron. Lilla och Stora Nygatan, Munkbrogatan, Stora Gråmunkegränd samt gatorna vid Mälartorget och Kornhamnstorg omvandlas till gågator med biltrafik förbjuden större delen av dagen. Leveranser är tillåtna mellan 06:00 och 11:00.

– Stockholmarnas gemensamma mark är en av våra mest begränsade resurser. Bilvägar och parkeringar har länge fått dominera innerstan, men de senaste tjugo åren har biltrafiken minskat. Det frigör utrymme till nya gågator, fler träd och större plats för umgänge, fortsätter Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd Stockholms stad.

Munkbrohamnen utvidgas med en kajbalkong och Munkbrokajen tillgängliggörs med ett nytt övergångsställe.

Kronjuvelerna är Mälartorget och Kornhamnstorg, som blir sommartorg inom ramen för projektet Levande Stockholm. Torgen kommer att smyckas med blommor och möbleras med sittplatser i solläge.

– Vi vill utveckla staden tillsammans med stockholmarna. På sikt är målet att Mälartorget och Kornhamnstorg ska byggas om permanent. Genom att börja med tillfälliga sommartorg får vi chans att testa olika lösningar och se vad som fungerar bäst, säger Lars Strömgren (MP).

Stadsmiljözonen i Gamla stan har mött både ris och ros. Stockholms handelskammare har välkomnat förändringen, medan andra har velat bevara fler parkeringsplatser. Stockholms trafikborgarråd ställer sig frågande till kritiken.

– Slottskajen, Slottsbacken och delar av Skeppsbron kommer fortsätta ha parkeringsplatser. Den som har boendeparkering i Gamla stan har rätt att parkera med samma rabatt i hela innerstan. Dessutom finns det lediga platser i flera parkeringshus i närheten, konstaterar Lars Strömgren (MP).

För att säkerställa att Gamla stan fortsatt är tillgängligt för hantverkare, leveranser och annan service skapas två nya ytor för nyttotrafik, en ny lastzon och en ny taxizon. Personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade kommer kunna köra och parkera inom stadsmiljözonen dygnet runt. Lars Strömgren tror att de flesta som bor och verkar i Gamla stan kommer att uppskatta omvandlingen.

– Stadsmiljözonen är ett drömläge för företag, föreningar och privatpersoner att vara med och bidra till en mer inbjudande stadsdel. Det kan handla om att dra ihop en loppis, öppna en glassvagn, fixa en dansbana eller något annat trevligt. Det är bara fantasin som sätter gränserna, avslutar Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd Stockholms stad.

Foto: Lena Lindell