Nyheter

Inget att snacka om – dags för Sverige att öppna plånboken

Sverige och de nordiska länderna har råd med de investeringar som krävs för att fortsätta ligga i framkant i den gröna omställningen. Det visar en analys av nationell skuldsättning som Dansk Bank Credit Research gjort.

– Alla de nordiska länderna har satt klimatmål och har finansiellt utrymme för att finansiera omställningen och de mål man satt. Vår analys menar att det till och med kan vara positivt att göra investeringarna för att säkra framtida jobb och välfärd, säger Louis Landeman, chef för kreditanalysen på Danske Bank.

Genom den gröna obligationsmarknaden kan finansmarknaden förse stater och kommuner med en stor del av den nödvändiga finansieringen. Andelen gröna obligationer tar en allt större andel av den totala nordiska obligationsmarknaden för offentliga enheter, företag och finansiella institutioner.

Läs hela analysen på engelska:

här.