Nyheter

Samarbete Linköpings universitet–Sveriges Ingenjörer ger miljöstipendier på 1,5 miljoner

I ett nytt samarbete mellan Linköpings universitet och Sveriges Ingenjörers miljöfond får 30 studenter stipendier på 1,5 miljoner under tre år. Målet är att resultaten ska leda till hållbara lösningar i den fysiska miljön och kan även innebära nya företag och jobb.

Samarbetet mellan Linköpings universitet, LiU, och Sveriges Ingenjörers miljöfond innebär att högskolan varje år väljer 10 examensarbeten, totalt 30 examensarbeten under tre år. Miljöfondens styrelse beslutar om stipendier från listan, 500 000 kronor per år och totalt 1,5 miljoner.

Med start våren 2025 kommer de första LiU-studenterna att jobba med sina miljörelaterade examensarbeten under ett halvår och redovisa resultaten försommaren 2025.

Miljöfondens arbete möjliggörs genom att Sveriges Ingenjörers medlemmar och andra sparare skänker två procent av Swedbank Humanfondens värde varje år till förmån för Miljöfonden. Swedbank bidrar som förvaltare av Humanfonden genom att inte ta ut några förvaltningsavgifter i det aktiva arbetet med att öka avkastningen för de som sparar.

– Vi har en lång tradition på LiU av att fokusera på hållbarhetsfrågor och det ska bli spännande att så här dags nästa år få se resultatet av våra studenters examensarbeten. Deras engagemang skapar förutsättningar för att vi ska kunna lösa denna stora samhällsutmaning, säger prorektor Karin Axelsson, Linköpings universitet.

– Vi är mycket glada över att kunna stötta LiU-studenternas examensarbeten som ska leda till hållbara lösningar i den fysiska miljön och även innebära nya företag och jobb. Pengarna från våra fackmedlemmars fondsparande kan nu utveckla nya tekniska idéer som bidrar till en hållbar framtid, säger Ulrika Lindstrand, ordförande Sveriges Ingenjörer och ordförande Miljöfonden.

Tidigare har Sveriges Ingenjörers miljöfond inlett liknande samarbeten med Chalmers tekniska högskola (chalmers.se),  Luleå tekniska universitet (ltu.se) och Kungliga tekniska högskolan (kth.se). Några av de miljöproblem som de jobbar med under våren 2024 är koldioxidinfångning, att förhindra naturkatastrofer från gruvavfallsdammar, att reducera skador vid skogsbränder och att utveckla lösningar i stadsmiljö för att hantera översvämningar.

Fakta Linköpings universitet och Sveriges Ingenjörer

Linköpings universitet, LiU, bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning i nära samverkan med näringsliv och samhälle, bland annat inom material, IT och hörsel. LiU erbjuder ett stort antal innovativa utbildningar, inte minst många professionsutbildningar för till exempel läkare, lärare, civilekonomer och civilingenjörer. Universitetet har 40 400 studenter och 4 500 medarbetare vid fyra campus.

Sveriges Ingenjörer är ett fackförbund och en intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer. Organisationen bygger på medlemsinflytande och är demokratisk med visionen att ingenjörerna utvecklar framtidens hållbara samhälle. Sveriges Ingenjörer förvaltar Stiftelsen Sveriges Ingenjörers Miljöfond.

Fakta Miljöfonden

Stiftelsen Sveriges Ingenjörers Miljöfond bildades 1993 med syftet att stödja projekt, studentarbeten och forskning som bidrar till att förbättra den fysiska miljön i Sverige och vårt närområde.

Behörig att söka är fysisk person bosatt i Sverige. Medlem i Sveriges Ingenjörer har företrädesrätt till stöd från fonden.

Nästa ansökan öppnar den 1 oktober 2024.

Fakta Swedbank Humanfond

Fonden är en ideell fond där 2 procent av andelsägarnas fondförmögenhet årligen utdelas till ideella organisationer enligt respektive andelsägares val. Fonden har hållbara investeringar som mål och är en så kallad artikel 9-fond i enlighet med Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR-regelverket).

På bilden: Karin Axelsson, prorektor vid Linköpings universitet och Ulrika Lindstrand, ordförande Sveriges Ingenjörer och ordförande Miljöfonden.