Nyheter

Schweiziska Yuon Control AG säkrar finansiering för att främja nödvändiga innovationer inom värmesektorn

Kiilto Ventures har investerat i Yuon, ett Burgdorf-baserat tillväxtföretag inom miljöteknik, för att hjälpa dem påskynda lanseringen av sitt prediktiva, självlärande värmestyrsystem som är utformat för att optimera värmenätverk.

Jämfört med traditionella värmestyrsystem kan Yuons system minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppen med upp till 25 procent.

Minskade koldioxidutsläpp från uppvärmning – en nödvändighet för klimatet 

Största delen av energin som förbrukas av europeiska hushåll går till uppvärmning, som stod för 64,4 procent av energiförbrukningen i bostadssektorn år 2021. Samtidigt som övergången till mer hållbara uppvärmningslösningar fortsätter och stöds av lagstiftning som syftar till att hjälpa EU att nå nettonollutsläpp läggs en större vikt på energieffektivitet och optimering i syfte att minska koldioxidutsläppen.

– Under de senaste åren har det lagts mycket fokus på att optimera elnäten, och nu är det dags att optimera värmestyrsystemen. Vårt mål är att revolutionera värmestyrsystemen genom att erbjuda programvara som hjälper leverantörer att driva värmenätverken mer effektivt. Detta kommer inte bara att minska koldioxidutsläppen utan också att hjälpa oss med övergången till nettonollutsläpp, säger Sebastian Hersberger, VD och medgrundare av Yuon.

Automatisk optimering av byggnaders och nätverks värmebehov

Yuons robusta programvara ger tjänsteleverantörerna verktyg för att finjustera sina elnät, vilket resulterar i bättre prestanda, minskade koldioxidutsläpp, lägre driftskostnader och välgrundade affärsbeslut.

– Vårt mål är att göra vårt värmestyrsystem till den europeiska standarden för värmestyrning, säger Hersberger.

Betydande positiv inverkan på den byggda miljön

– Vi är verkligen imponerade av vad Yuon-teamet har åstadkommit, och vi är säkra på att de kan skala upp sin innovation till en global lösning efter en god start i Centraleuropa där problemet är mest akut. Vi är glada över att kunna stödja deras arbete, säger Matti Rönkkö, chef vid Kiilto Ventures.

Yuon tog hem första platsen i ClimateLaunchPad Regional Finals Europe 2023, vilket understryker betydelsen av deras innovativa och effektiva gröna affärsidé.

– Vi på Kiilto Ventures letar aktivt efter möjligheter att främja positiv planetär påverkan för en bättre byggd miljö. Eftersom uppvärmning är en betydande utsläppskälla har innovationer som den här stor potential att på ett meningsfullt sätt tackla dessa utmaningar. 

Kiilto Ventures är Kiiltos eget riskkapitalbolag med huvudkontor i Helsingfors. Bolaget investerar och stöttar nystartade företag som strävar efter att lösa de största problemen i den byggda miljön, som i nuläget står för 39 procent av de globala energirelaterade koldioxidutsläppen.

Yuon Control AG, ett Burgdorf-baserat nystartat företag inom miljöteknik, erbjuder ett avancerat, prediktivt värmestyrsystem som är utformat för att optimera värmenätverk. Lösningen innebär att det skapas en digital modell av nätverket och av varje byggnad som är ansluten till fjärrvärmenätet. Modellen skapas i realtid och helt automatiserat, det vill säga AI-baserat. Lösningen bygger på att samla in data, bland annat väderdata och förbrukningsprognoser, för att skapa digitala modeller och annan information.