Nyheter

Fläktgroup: ”Den tekniska revolutionen gäller inte bara nya byggnader”

Text: Fläktgroup

Den tekniska revolutionen gäller inte bara nya byggnader. Undrar du hur din/dina byggnader kan bli mer energieffektiva och samtidigt förbättra inomhusmiljön?  Det är lätt att glömma att många av de byggnader som används idag fortfarande kommer att användas om ytterligare 20 eller 30 år. Vi har fortfarande byggnader som byggdes på 60- och 70-talen runt om i Europa.

Detta utan att tänka på historiska byggnader.

Men om vi ska nå våra klimatmål kommer dessa byggnader att behöva renoveras och uppdateras.

Det finns över 100 miljoner byggnader i Europa och 75 % är energiineffektiva eftersom de inte har någon form eller automatisering installerad. Ändå vet vi alla att den sista personen ut ur byggnaden inte längre kan vara ansvarig för att släcka lamporna. FIT for 55, direktivet om byggnaders energiprestanda, LEEAD, driver kraven på att förbättra byggnadens effektivitet. Utan nödvändiga förbättringar av byggnaden kommer fastighetsägarna i vissa länder att begränsas från att hyra ut utrymmet till kunder.

Det är därför du behöver ett styrsystem för att hantera den byggda inomhusmiljön. Detta styrsystem ska förbättra förutsättningarna för byggnadens användare, spara energi och ha ett bra grafiskt gränssnitt för att enkelt kunna påvisa förbättringar. Att se till att ditt boende uppfyller EU:s luftkvalitetsnormer är inte bara bra för invånarnas hälsa, det är också bra för ditt bankkonto.

Ett bra centralt styrsystem kan vara dyrt att installera och tidigare har standardsystem för fastighetsautomation (BMS) och styrsystem för fastighetsautomation (BACS) från stora tillverkare visat sig vara för dyra för små och medelstora byggnader. De kan vara komplicerade och kräver att byggsystemintegratörer installeras och driftsätts, vilket ökar kostnaden.

Så, vad är svaret idag?

På FläktGroup antog vi denna utmaning och utvecklade FläktEdge eftersom nästan 40 % av den energi som används i en byggnad förbrukas av värme-, ventilations- och luftkonditioneringsutrustningen (HVAC). FläktEdge använder

FIN-ramverket från J2 med våra unika kontrollsekvenser tillagda, för att:

Minska buller från ventilationen – Förbättrar de boendes välbefinnande och produktivitet.

Förbättrar luftkvaliteten och komforten – Försäkrar de boende om att byggnadens luft är lämplig att andas och att temperaturen är behaglig oavsett tid på dygnet.

Hanterar summeringen – Systemet beräknar automatiskt lufttillförsel och frånluftutsug för att säkerställa att systemet är balanserat.

Eftersom FläktEdge optimerar trycket i ventilationssystemet kommer det att minska trycket och luftflödet som behövs till kraven som ställs i varje enskilt tillfälle. Rätt luftflöde och tryckuppsättning innebär energibesparingar.