Nyheter

Ny smart teknik möjliggör CO2-reducerade betongelement

Att minska CO2-utsläppet är en nödvändig uppgift för alla betongleverantörer, men med kravet på minskad CO2 kommer också utmaningar. Master Builders Solutions® har en lösning på detta genom den nya ICS-teknologin, som bidrar till förbättrad reologi samt robusthet i betongen.

Att minska CO2-avtrycket och nya ballastmaterial är en stor utmaning för betongelement-producenter I takt med att marknaden ställer allt högre krav på minskade CO2-utsläpp blir underleverantörerna också tvungna att bidra till minskade utsläpp.

Producenter av betongelement är inte något undantag och därför arbetas det kontinuerligt med att reducera cement och pasta-innehållet i betongen, för att på så sätt minska CO2-avtrycket. Samtidigt går utvecklingen alltmer mot att man måste använda alternativa ballastmaterial, till exempel maskinsand och krossad sten, eftersom den naturliga förekomsten av ballastmaterial fasas ut.

Betong med god gjutbarhet med ett helt nytt flyttillsatsmedel Hur får man en betong med god gjutbarhet med de här förutsättningarna?

För att lösa det här problemet har Master Builders Solutions lanserat ett nytt betongtillsatsmedel – MasterCO2re™ 5210 – som är särskilt anpassat efter kraven på betongelementproducenter. Produkten används redan av flera betongelementtillverkare, bland annat Borensbergs Cementvarufabrik i Östergötland, där de är mycket nöjda med resultatet.

– Med MasterCO2re 5210 har vi kunnat minska vårt CO2 utsläpp. Den totala cementförbrukning i vår fabrik har minskat avsevärt samtidigt som vi får en bättre slutprodukt med högre hållfasthet än tidigare. Med endast små justeringar av mängden MasterCO2re 5210 så ändras reologin i betongen och vi kan förhålla oss till de olika årstiderna utan att behöva blanda i andra tillsatsmedel, säger Tobias Ram, Produktionschef på Borensbergs Cementvarufabrik, och fortsätter: 

– Utöver slutresultat så uppskattade vi Master Builders Solutions’ engagemang i processen.

Den nya tillsatsen bygger på en unik patenterad teknik, Intelligent Cluster System (ICS), som gör den färska betongen stabil och underlättar gjutningsarbetet, utan att påverka de reologiska egenskaperna, även vid reducerat cement- och vatteninnehåll eller vid användning av problematiska ballastmaterial.

– Vi har god erfarenhet av att MasterCO2re ger en känsla av att man har tillsatt extra cementpasta i betongen, trots att man i själva verket har gjort det motsatta. Det såg vi för exempel hos Borensberg, där vi gjorde en besparing i cementhalten. Tack vare MasterCO2re säkrades betongens bearbetbarhet och robusthet, säger Sebastian Wåhlstrand, Account Manager Master Builders Solutions.

ECO²NOW™ betongkalkylator för att minska CO2-utsläpp och kostnader Eftersom både kostnaden och CO2-utsläppen i samband med betong är så viktiga, har Master Builders Solutions utvecklat en speciell betongkalkylator, ECO2NOW™.

Med ECO2NOW™ kan Master Builders Solutions hjälpa betongtillverkare att beräkna CO2-utsläpp, vattenförbrukning och kostnader för olika betongblandningar. På så sätt är det möjligt att snabbt jämföra alternativa blandningar och illustrera de fördelar som kan uppnås genom att byta till ett nytt betongrecept.

Mer information om CO2-kalkylator för betong

Läs mer om den nya tillsatsen och den unika ICS-polymertekniken på: MasterCO2re – betong med lågt klinkerinnehåll