Nyheter

Nytt samarbete: WA3RM och Boden – möjlighet till storskalig livsmedelsproduktion med hjälp av restvärme från stålverkssatsning

WA3RM och Boden Businesspark har inlett ett samarbete för att kartlägga möjligheterna till industriell symbios när den stora stålverkssatsningen genomförs. Tanken är att uppföra växthus som utnyttjar de stora mängder restströmmar som uppstår.

Boden har redan idag en försöksanläggning för växthusodling året runt med hjälp av restvärme från ett datacenter.

– Otroligt stort och jättespännande! De senaste två åren har vi jobbat med ett demo-växthus som värms upp med restvärme för att se hur det skulle kunna fungera i vårt arktiska klimat och resultatet har varit positivt. Nu försöker vi skapa förutsättningar för aktörer att genomföra en sådan satsning i ännu större skala. Det säger Nils Lindh, näringslivsutvecklare på Boden Business Park som tillsammans med representanter från Bodens Energi och Länsstyrelsen i Norrbotten besökt Regenergy Frövi, WA3RM:s stora utvecklingsprojekt för tomatodling i växthus.

I det tio hektar stora växthuset i Frövi kommer inom kort 250 000 tomatplantor att planteras och 8000 ton tomater ska produceras varje år med hjälp av restvärme från ett närliggande kartongbruk. Det motsvarar ungefär en tiondel av den svenska konsumtionen av tomater, där över 80 procent ¨- importeras idag.

– Ett hållbart livsmedelssystem är på flera sätt avgörande för mänskligheten. Samtidigt dom det är vitalt att alla har tillgång till hälsosam mat är dagens livsmedelssystem en av de främsta orsakerna till klimatförändringarna, förlusten av biologisk mångfald samt negativ påverkan på vatten och mark. Pandemin och nu kriget i Ukraina har aktualiserat problemen. Storskalig livsmedelsproduktion i en hållbar cirkulär symbios med hjälp av restvärme kan bli en viktig pusselbit i att skapa ett hållbart livsmedelssystem med ökad självförsörjningsgrad, säger Sara Watz, strategisk samordnare för framtidens livsmedelsnäring på Boden Business Park.

WA3RM arbetar även med att undersöka möjligheterna att använda delar av de stora restvärmeströmmar som förväntas från LKAB:s demonstrationsanläggning i Gällivare, för produktion av järnsvamp med Hybritteknologin, till livsmedelsframställning. Boden är nästa steg i WA3RM:s satsningar i norra Sverige.

– De stora industrisatsningarna som nu görs i Boden som ett led i den gröna omställningen kommer att generera stora mängder restvärme och det öppnar spännande möjligheter att skapa nya verksamheter som bidrar till att skapa ett mer cirkulärt och hållbart samhälle, säger Roger Hansson, regionansvarig för WA3RM i norra Sverige.