Nyheter

REbygg breddar sitt partnerskap för att främja cirkulärt byggande

REbygg tar ännu ett betydelsefullt steg mot att främja en cirkulär och hållbar byggbransch genom att välkomna fyra nya aktörer, Optimera, Hifab, Kaminsky Arkitektur samt Wallenstam, till sitt nätverk. Detta initiativ, som breddar partnerskapet över hela värdekedjan, syftar till att accelerera användningen av återbrukat material och öka medvetenheten om hållbarhet inom byggsektorn.

– Att vi nu breddar vårt koncept markerar ett viktigt nästa steg mot att forma en mer hållbar och cirkulär byggbransch. Genom att engagera aktörer från varje led i värdekedjan exempelvis arkitekter, fastighetsägare, entreprenörer och bygghandel ser vi till att alla länkar i kedjan tänker och samverkar ur ett hållbarhetsperspektiv. Från ritbord till färdig lokal, säger Mattias Gustafson, vd på Kålltorps Bygg.

Optimera, en av Sveriges främsta bygghandelskedjor, går samman med REbygg för att erbjuda logistik och möjligheter till produktrestaurering.

Genom sitt åtagande för att minska klimatpåverkan och främja cirkulär ekonomi, kommer Optimera att bidra till att återinföra material till materialflödet och därigenom stödja en mer hållbar byggprocess.

Kaminsky Arkitektur, välkända för sin starka fokus på hållbarhet och innovativa arkitektoniska lösningar, blir också ny nyckelpartner till REbygg. Med expertis inom cirkulärt byggande och hållbar stadsplanering kommer de kunna utveckla och implementera designkoncept med fokus på återbruk för framtida byggprojekt.

Samverkanspartners sedan tidigare är Castellum, Platzer och Vasakronan. Nu ansluter även Wallenstam, vilket ytterligare stärker REbyggs nätverk av engagerade fastighetsägare.

– Vi är glada över att välkomna Optimera, Hifab, Kaminsky Arkitektur och Wallenstam till vårt återbruksinitiativ. Och vi ser verkligen fram emot ett nära samarbete. I och med nya partners får vi in än fler perspektiv och erfarenheter för att tillsammans snabba på omställningen mot en mer cirkulär byggbransch, avslutar Mattias Gustafson.