Nyheter

Rejlers hjälper Borealis accelerera hållbar omställning

Rejlers har tecknat ett 3-årigt ramavtal med Borealis i Stenungsund. Avtalet omfattar ett brett utbud av ingenjörs-, inköps- och projektledningstjänster som ska bidra till Borealis omställningsprojekt under perioden.  

Borealis är en ledande leverantör av innovativa lösningar inom polyolefiner och baskemikalier.

Företaget har ambitiösa hållbarhetsmål och har samarbetat med Rejlers i många år. Avtalet omfattar olika tjänster såsom underhåll, studier, förprojektering samt genomförande enligt EPCM-modellen (Engineering, Procurement, and Construction Management) för Borealis anläggningar i Stenungsund, Sverige.

– Vi har samarbetat med Borealis under flera år och intensifierar nu vårt partnerskap för att fortsätta skapa värde för en hållbar transformation. Med vårt heltäckande erbjudande kan vi möta Borealis behov, leda utvecklingen framåt och bistå företaget i deras strävan att uppnå sina hållbarhetsmål, säger Irvin Muskic, ansvarig för kemiindustri och raffinaderier på Rejlers Sverige. 

– I takt med att våra produkter spelar en allt större roll för omställningen i samhället är det prioriterat för oss att accelerera vår egen omställning. Det innefattar att vidareutveckla vår produktionskapacitet för att hantera förnybara material, fortsätta ligga i framkant av utvecklingen mot en mer hållbar och cirkulär ekonomi och utforska nya metoder för att öka effektivitet och hållbarhet i våra verksamheter. I detta arbete är våra partnerskap, exempelvis med Rejlers, viktiga då de bidrar med sin expertis för att främja denna utveckling, säger Louise Andersson, Technical Development & Engineering Manager på Borealis i Stenungsund.