Nyheter

Nytt montagesystem för solceller i Sverige – monteras 8–10 gånger snabbare

ECOKRAFT introducerar nu det patenterade systemet SmartSolarBox i Sverige – ett koncept som förändrar spelplanen för installation av solpaneler på platta tak. Med fokus på innovation och effektivitet ger systemet flexiblare och snabbare installationer.

Med missionen att driva omställningen till ett långsiktigt hållbart liv erbjuder greentechbolaget ECOKRAFT SmartSolarBox, ett montagesystem som bland annat består av delar återvunna från bildäck, och som installeras åtta gånger snabbare än andra solcellsanläggningar. Genom att lyfta upp konstruktionen på taket med kranbil minskar också risken för arbetsskador.

– Hållbarhetsfrågorna kring miljö, socialt ansvar och ekonomi har alltid varit en integrerad del av ECOKRAFT. SmartSolarBox gör att vi kan minska klimatavtrycket i installationsprocessen, förbättra arbetsmiljön och öka lönsamheten i solcellsinstallationer för alla parter. Det känns otroligt bra, säger Johan Nyblom, VD på ECOKRAFT.

Flera fördelar

Tekniken minskar tiden på taket med färre montörer, avfallet källsorteras noggrant och byggarbetsplatsen hålls städad. Dessutom är det enkelt att demontera och återmontera systemet om man i framtiden behöver renovera taket. På mark kan systemet också enkelt flyttas eller marken återställas vid behov.

– Systemet levereras färdigt till fastigheten så att solceller, ballast och kabeldragning är klart för att ställas på plats och anslutas. Installationen är både flexibel och lättåtkomlig så den är enkel att ta bort och sätta tillbaka om man efter tio år till exempel behöver byta takpappen, säger Oscar Gustavsson, grundare och affärsutvecklare på ECOKRAFT.

Stort intresse

SmartSolarBox är utvecklat och testat i Norge sedan 2016 där man gjort flertalet installationer. Nu ser ECOKRAFT fram emot att etablera konceptet i Sverige, och på sikt är planen att sätta upp en monteringslina i Eskilstuna.

– Intresset i Sverige har varit stort, så vi hoppas kunna installera den första anläggningen redan före sommaren, säger Oscar Gustavsson.

Fakta om SmartSolarBox:

Snabbare installation
SmartSolarBox är 8–10 gånger snabbare än traditionella metoder. Tre montörer och en kranförare kan montera upp till 200–300 kilowatt per dag. Tekniken minskar tiden och belastningen på taket med färre montörer, vilket gör det möjligt att snabbt dra nytta av solenergi utan långa väntetider.

Flexibelt
Smidig och lättåtkomlig installation som gör att solcellerna kan demonteras och åter monteras till exempel vid takrenovering. På mark kan systemet också enkelt flyttas eller marken återställas vid behov.

Minskar avfall på byggarbetsplatsen
Avfallet hanteras direkt i produktionsanläggningen, där systemet sätts ihop. Allt källsorteras noggrant och byggarbetsplatsen hålls ren och välordnad. Systemet kommer i en låda av obehandlat trä som sedan återanvänds 50 gånger.