Nyheter

Medborgarrådet: Sverige behöver vara lika enade om klimatet som försvaret

Gör klimatet till ett skolämne, satsa på höghastighetståg och gör kollektivtrafiken mer pålitlig, jämlik och billigare. Det är 3 av 22 förslag från Sveriges första nationella medborgarråd om klimatet. ”Om vi kan enas, borde även våra folkvalda kunna göra det” skriver rådet i ett gemensamt uttalande.

Sedan i mars har 60 slumpvis utvalda personer från hela landet medverkat i Sveriges första nationella medborgarråd om klimatet. Syftet var att komma fram till förslag på hur Sverige kan uppnå målen i Parisavtalet och berika och nyansera debatten om klimatfrågor.

I sitt gemensamma uttalande och 22 övergripande förslag (läs i sin helhet här) lyfter rådet fram att Sveriges miljömål borde vara en lika blocköverskridande fråga som försvarspolitiken. ”Klimatfrågan är för viktig för att förbli ett politiskt slagträ, det är upp till oss alla att agera nu”, skriver rådet.

Bland förslagen som fick starkast stöd av medborgarrådet finns:

Regering och opposition bör arbeta tillsammans kring klimat, såsom för pension och försvar
Inför högkostnadsskydd för biljetter i kollektivtrafik och ett nationellt biljettsystem
Låt klimatfrågan komma in i läroplanen
Höj statusen på naturområden i stadsplaneringen
Ta fram en märkning för klimatsmarta produkter, varor och tjänster
Inför en nationell tjänst för samåkning
Förstatliga och bygg ut tågtrafiken
Maximera mikromobilitet med förbättrad infrastruktur för cykel

Observera att förslagen är preliminära.

Deltagarna i rådet träffades nio gånger under våren för att diskutera, lära av varandra och ta ställning till olika argument. Till stöd har de haft några av Sveriges främsta forskare och experter inom klimat och miljö. Sverker Sörlin och Carolina Klüft var mentorer till rådsmedlemmarna.

– Jag är verkligen imponerad och inspirerad av alla i rådet. Deras engagemang, process, dialoger och vad de har kommit fram till gör det till förebilder för oss alla och inte minst våra politiker i landet, sade Carolina Klüft i ett avslutande samtal med rådsmedlemmarna.

– Det har varit fantastiskt att följa medborgarrådet, att se människor med så olika åsikter utbyta idéer, arbeta ihop och tillsammans komma fram till meningsfulla förslag för klimatpolitiken. Det visar hur ett medborgarråd kan bistå för att adressera andra svåra samhällsproblem, säger Tim Daw, hållbarhetsforskare vid Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet och projektledare för medborgarrådet.

Förslagen presenterades under rådets avslutning för politiker från riksdagspartierna, som alla bjudits in till mötet för dialog med medborgarrådets medlemmar. De tackade rådet för förslagen och bekräftade vikten av samarbete över partigränserna. På olika sätt avser de nu att ta förslagen vidare.

På medborgarrådets webbplats går det att läsa rådets slutkommentar, se:

medborgarradomklimatet.se