Nyheter

Företag får överblick över eget CO2-avtryck och bättre möjlighet för att leva upp till kraven i CSRD

Normative, koldioxidplattformen för företag, lanserar idag flera nya funktioner utformade för att utrusta företag med de avgörande insikter de behöver för att göra betydande, verifierbara minskningar av deras koldioxidutsläpp. Funktionerna gör det möjligt att i detalj överblicka koldioxiddata och sätta upp mål för specifika aktiviteter.

Företag får också möjligheter till så kallad model reduction – där man inte enbart uppfyller regulatoriska krav utan även kan förbättra konkurrenskraften och driva framsteg mot nettonoll.

Hållbarhetsåtaganden blir offentliga register

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) och annan miljölagstiftning kräver inte bara utsläppsberäkningar för scope 1, 2 och 3 utan också strategier för minskade utsläpp i linje med Parisavtalet (eller bekräftelse på att det inte finns någon på plats).

Denna synlighet efterfrågas inte bara av tillsynsmyndigheter utan även av investerare och konsumenter. Trots goda avsikter har många företag satt upp ambitiösa nettonollmål utan konkreta strategier för att uppnå dem, vilket riskerar att leda till anklagelser om greenwashing. Normatives senaste funktioner ger företag möjlighet att undvika sådana risker, och även skydda sig mot bristande efterlevnad och osäkerhet i leverantörskedjan.

– När vi går in i en ny era med fokus på klimatansvar och lagstiftning har vår roll i att ge företagen möjlighet att leda i koldioxidreduktion aldrig varit mer kritisk, säger Kristian Rönn, VD och medgrundare av Normative. 

– Vår teknik är nu vid en punkt där den inte enbart klarar av att rapportera utsläpp. Den ger också företag möjlighet att ta kontroll över sina reduktionsresor och nå sina mål. Med denna senaste uppsättning funktioner är vi stolta över att visa att Normative är mycket mer än en koldioxidredovisningsplattform – det är en koldioxidreduktionsplattform.

Använda handlingskraftiga insikter för att driva förändring

Normative integrerar funktioner för koldioxidminskning över hela sin plattform, vilket gör det möjligt för företag att få praktiska insikter för sina koldioxidhanteringsmål. Plattformen lägger en stark grund genom en detaljerad och exakt mätning av företagets utsläpp, inklusive scope 3-primära leverantörsdata från Normative Carbon Network. Det gör att kunder kan sätta upp och övervaka realistiska mål med stöd från deras Climate Strategy Advisors (CSA).

Dessutom erbjuder Normatives anpassningsbara och specifika koldioxidavtryck. Företag kan analysera utsläpp per produkt, kontor eller kategori, identifiera reduktionsmöjligheter och effektivt spåra hur koldioxidhanteringen presterar över tid.

– På DF Capital är vi fast beslutna att skydda miljön och förstå vilken påverkan vi har. Normatives koldioxidinsikter hjälpte oss att identifiera praktiska sätt att minska utsläppen och planera för framtiden, säger Charlie Michael, Chief Sustainability & People Officer på DF Capital. 

– Med Normative har vi mätt effekten av initiativ som att byta vår bilpark till elbilar. Med hjälp av deras API:er spårar vi våra utsläpp varje månad. Det säkerställer att vi gör framsteg mot våra mål och har hållbarhet som högsta prioritet.

Normative-kunder kan nu använda följande nyckelfunktioner och fördelar:

1. Reduktionsscenarier – Börja med reduktionsmål, undersök koldioxidavtrycket och identifiera nödvändiga minskningar i scope 1, 2 och 3. Experimentera med förändringar av affärsaktiviteter, materialförbrukning och andra specifika utsläppskällor för att visa ”koldioxidutsläppet” eller mängden kol som måste minskas i linje med netto-nollutsläpp.

2. Effektutforskare – Utforska mindre och större byten av material och affärsaktiviteter för att se effekterna av dessa förändringar på koldioxidavtryck. Tack vare en databas med 40 000 material- och aktivitetsutsläppsfaktorer finns ett bibliotek med alternativ som kan leda till förändringar i driften – och därigenom verklig minskning.

3. Leverantörsprognos – Som en del av beräkningen av ett detaljerat scope 3-koldioxidavtryck, samlas primärdata in från leverantörer genom engage-modulen och Normative Carbon Network. Leverantörens utsläppsdata kan integreras i holistiska beräkningar och deras reduktionsmål kan integreras i reduktionsscenarier.

– Normatives grundliga och detaljerade bearbetning av vår data har gett oss den grund vi behöver för att fatta välgrundade beslut om våra koldioxidutsläpp. Ett bra exempel på detta är att förstå de olika delarnas inverkan på vårt övergripande fotavtryck. Dessa data används sedan för att fatta beslut om huruvida vissa produkter och/eller leverantörer är mer fördelaktiga ur ett koldioxidutsläppsperspektiv. Detaljnivån i datan har också gjort det möjligt för oss att sätta robusta interna mål för olika delar av vår verksamhet, vilket hjälper oss att stödja vårt nettonollmål till 2040, säger Isaac Pelham-Chipper, Head of Decarbonization på TRG.

Som ett resultat av detta får företag mer insyn över framgången med sina reduktionsinitiativ och kan nu verifiera deras inverkan via tillgång till djupgående årliga, kvartalsvisa eller månatliga koldioxidberäkningar. I kombination med expertis från Normatives team av GHG Protocol-certifierade klimatstrateger och nätverk av partners, inklusive PwC, får organisationer skräddarsydd support i varje skede av sin koldioxidredovisningsresa.

Mer information finns att läsa här.