Nyheter

Klimatpositiv stadsdel i Trelleborg möjlig med innovation och samverkan

Trelleborgs kommun, i samarbete med Sweco, Skanska och OBOS, är stolta att presentera förstudien och hållbarhetsprogrammet för Sjöstaden – en ny stadsdel med ett klimatpositivt scenario som förebild för framtida stadsutveckling. Med en innovativ metodik, känd som C3City, har projektet lagt grunden för en holistisk syn på hållbarhet som omfattar allt från byggnation, anläggning till mobilitet och urban grönska.

Sjöstaden, som ska växa fram i det gamla hamnområdet, är centralt belägen i Trelleborg och ska omvandlas till en modern och hållbar blandstad. Projektet är en del av det större initiativet Kuststad 2025 som syftar till att skapa en attraktiv och hållbar stadsdel som står sig minst 100 år framåt.

Banbrytande förstudie

Med hjälp av banbrytande digital samhällsplaneringsprocess och en djupgående förståelse för hållbara lösningar kopplat till klimatutsläpp, visar förstudien för Sjöstaden vägen mot en klimatpositiv framtid.

– Det är inget lätt scenario att uppnå, det vill säga att skapa en kolsänka i stället för klimatutsläpp för stadsutveckling. Det krävs en helhetslösning på systemnivå: återbruka delar av befintlig miljö, bygga i klimatsmarta materialval, säkra en grön energimix. Men också banbrytande stadsutveckling för gatumiljön som att ge plats för urban skog i stället för parkering, säger Anders Nyman, hållbarhetsstrateg på Trelleborgs kommun och projektledare för förstudien.

– Det är inspirerande att se hur vi kan arbeta smart och innovativt för att nå hållbarhetsmål utöver det vanliga. Detta projekt ingjuter hopp och tilltro att vi kan skapa hållbara och välmående städer i linje med Agenda 2030, EU-taxonomin och Parisavtalet, säger Gunilla Wembe, arkitekt och stadsplanerare på Sweco.

Sjöstaden är tänkt att vara en plats där människor kan leva, arbeta och njuta av en hög livskvalitet, samtidigt som de bidrar till en mer hållbar framtid. Med närheten till kollektivtrafik, gröna mötesplatser och vattenrum, är målet att Sjöstaden ska bli en modell för hur framtidens stadsdelar kan utformas.

– Sjöstaden ska vara en modell för framtidens stadsdelar som vi har möjlighet att påverka redan nu i planeringsskedet. Förstudien visar vår ambition att skapa en attraktiv, klimatpositiv och välmående stadsdel för både  boende och besökare, berättar Milja Ullvig, hållbarhetschef i Trelleborgs kommun.