Nyheter

Bjerking lanserar hållbarhetslöfte för klimat- och energiuppdrag

Det medarbetarägda teknikkonsultföretaget Bjerking lanserar tjänstespecifika hållbarhetslöften för att hjälpa kunder att nå sina hållbarhetsmål. Avsikten är att integrera hållbarhetsfrågorna i alla uppdrag. Nu lanserar de sitt tjugoandra hållbarhetslöfte som rör klimatberäkning, energiutredning och inomhusklimat. Därmed är företaget snart i mål med sina hållbarhetslöften för de mest prioriterade tjänsterna.

Likt andra samhällsbyggare har Bjerking under ett antal år talat om vikten av hållbarhet i sin verksamhet och genomfört ett antal aktiviteter för att främja hållbarhetsarbetet. Nu tar Bjerking ytterligare steg och lanserar tjänstespecifika hållbarhetslöften som bryter ner arbetet i uppdragen på en tydlig, praktisk nivå.

Nu är det tjugoandra hållbarhetslöftet färdigt, löftet att hjälpa kunden att arbeta på ett hållbart sätt när det gäller klimatberäkning, energiutredning och inomhusklimat.

Arbetet med att ta fram hållbarhetslöftena följer Bjerkings egen metod där enhetens samtliga medarbetare i en workshop får identifiera de områden som bäst bidrar till hållbarhet. Därefter bearbetar Bjerkings hållbarhetsstrateg och enhetens hållbarhetssamordnare materialet för att slutligen förankra löftet hos teamets medarbetare ett varv till.

Att involvera medarbetarna är centralt i processen och viktigt för Bjerking.

Nu lanserar alltså Bjerking hållbarhetslöftet för klimatberäkning, energiutredning och inomhusklimat med de hållbarhetsaspekter som företagets konsulter kommer att arbeta aktivt med i sina uppdrag. Löftena handlar exempelvis om att skapa långsiktigt hållbara samhällen genom att minska klimatpåverkan från bygg- och anläggningsprojekt genom att rekommendera konkreta och genomförbara lösningar som grundar sig i företagets klimatberäkningar och energiutredningar.