Nyheter

Fem frågor till vår hållbarhetschef – del 3

Text: Hilti

Välkomna till vår bloggserie där vi följer vår hållbarhetschef, Sofia Blidberg, i hennes dedikerade arbete för att göra vår och våra kunders verksamheter mer hållbara. Under fem delar vill vi ge er en inblick i de utmaningar och möjligheter som präglar hållbarhetsarbetet inom byggbranschen.

Ambitionen med denna serie är att inte bara svara på vanliga frågor om hållbarhetsarbete, utan även belysa de komplexa aspekterna och affärsmöjligheterna som uppstår. Vi strävar efter att inspirera och främja diskussion för att bidra till en hållbar utveckling inom byggbranschen.

Hilti arbetar målinriktat för att förbättra produktivitet, säkerhet och hållbarhet inom byggbranschen. Genom att integrera hållbarhet i kärnan av vår verksamhet och ständigt söka innovativa lösningar strävar vi efter att minimera negativ påverkan och maximera positiv förändring. Följ med oss på denna resa och låt oss tillsammans skapa en mer hållbar framtid för byggbranschen.

Fråga 3:
Hur kan man på ett transparent sätt kommunicera sitt hållbarhetsarbete?

– Det som jag tycker är viktigast när man planerar för hur man ska kommunicera sitt hållbarhetsarbete är att man utgår från dessa principer:

– Kommunikationen ska vara så kondenserad som möjligt – det blir lätt stort och fluffigt, att man fokuserar på åtgärder, aktiviteter och resultat utan att skämmas för att man inte har löst alla hållbarhetsfrågor än.

– Var ärlig och transparent samt att man delar så mycket man kan av sina lärdomar – vi kan alla lära av varandra. Vanliga källor till kommunikation är idag hållbarhetsrapporter.

– Utöver den egna kommunikationen kan man samarbeta med andra globala institut som till exempel EcoVadis och Science Based Targets initiativet för att få en tredjepartsgranskning av och stöd i sitt hållbarhetsarbete och därigenom understryka sitt engagemang i frågan.