Nyheter

Kollektivtrafiken i Sverige snart helt fossilfri

Ny statistik från Svensk Kollektivtrafik visar att 95 procent av kollektivtrafiken med buss körs på förnybara drivmedel eller el. Regional- och pendeltågstrafiken drivs så gott som helt med el och spårvagns- och tunnelbanetrafiken körs endast på el. Nu gäller det att öka kollektivtrafikens marknadsandel för att minska transportsektorns klimatutsläppen.

– De regionala kollektivtrafikmyndigheternas klimatarbete visar att det går att ställa om till fossilfritt och göra stora minskningar av klimatutsläppen, kommenterar Johan Wadman, vd för Svensk Kollektivtrafik.

Till 2030 ska transportsektorns utsläpp minska med 70 procent jämfört med 2010. Kollektivtrafiken uppfyllde sin del av målet redan för flera år sedan.

– Eftersom kollektivtrafiken har så låga utsläpp gäller det nu att öka kollektivtrafikens marknadsandel för att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser, fortsätter Johan Wadman.

Svensk Kollektivtrafik har därför tagit fram ett 40-punktsprogram för minskade utsläpp av växthusgaser genom ökad kollektivtrafikandel, med konkreta politiska förslag till riksdag, regering och kommuner.

Svensk Kollektivtrafik anser bland annat att

Förmånsskatten på månadskort och årskort i kollektivtrafiken ska tas bort

Reseavdraget ska ersättas av en färdmedelsneutral skattereduktion för arbetsresor

Underhållet av de banor som är viktig för pendel- och regionaltågstrafiken ska öka

Statligt stöd för lokal och regional kollektivtrafik i bostadsområden som håller på att byggas ska införas

– Det är klimateffektivt att resa tillsammans. Kollektivtrafiken kommer fortsätta att minska utsläppen även när trafiken är helt elektrifierad eftersom elförbrukningen och antalet fordon minskar när fler reser tillsammans. Varje person som kliver ur bilen och på bussen eller tåget minskar utsläppen, framhåller Lars Sandberg, analytiker på Svensk Kollektivtrafik.