Nyheter

COWI hjälper Preem satsa på koldioxidinfångning

Teknikkonsultbolaget COWI har säkrat ett nytt uppdrag för Preem och kommer spela en nyckelroll när Preem ska satsa på CCS – att fånga in koldioxid från sin vätgasanläggning i Lysekil. Planen är att en anläggning för att fånga i koldioxid ska vara i drift till år 2029.

COWI har samarbetat med Preem i fler år och bidrar på olika sätt till deras gröna omställning. Nu har COWI vunnit ett nytt uppdrag inom CCS, infångning och lagring av koldioxid. Det gäller då Preems vätgasproduktion i Lysekil där 600 000 ton koldioxid som bildas i processen varje år ska fångas in, göras till vätska och sedan förvaras.

En CCS-anläggning för detta ändamål ska utredas, planeras, byggas och tas i drift till år 2029. COWIs uppdrag är att bidra med expertis som stöttar Preem i planeringsskedet och i arbetet med underlag för en miljökonsekvensbeskrivning.

Specifikt är ansvaret tekniska stödlösningar till processen så som el, kyla, värme och att ta hand om restprodukter.

Energioptimering och integrering till befintlig anläggning ingår också i uppdraget. COWI bidrar också till att utreda vilka ytor inom Preems område i Lysekil som lämpar sig bäst för att förvandla koldioxid till vätskeform samt lagring av vätskan innan den skickas vidare till slutförvaring.

− Koldioxidinfångning är en viktig del av Preems resa mot nollutsläpp, men det är också avgörande för hela den gröna omställningen som pågår i samhället. Intresset för att investera i CCS växer inom olika branscher som alla har olika tekniska förutsättningar. Vi på COWI har den expertis som behövs, med allt från processingenjörer till geotekniker och projektledare, och kan hjälpa olika aktörer att förverkliga sina planer om att fånga in koldioxid, säger Peter Ekdahl, tf Divisionschef Industry & Buildings på COWI i Sverige.

Preems mål är att, fram till 2035, påbörja en storskalig utfasning av fossil råvara i sin produktion och ersätta detta med förnybara råvaror. På vägen dit ska de anpassa raffinaderierna till en fossilfri och förnybar produktion och där är koldioxidinfångning en viktig och nödvändig komponent för att nå ett nollresultat med avseende på koldioxidutsläpp.