Nyheter

Bengt Dahlgren lanserar ny avdelning för strategisk hållbarhet

Bengt Dahlgren satsar stort på strategisk hållbarhet och riktar sig till företag som behöver en hjälpande hand för att förverkliga sin gröna förflyttning. Med ett helhetsperspektiv för sina kunders hållbarhetsarbete kommer man att erbjuda allt från rådgivning till hållbarhetsredovisning.

– Vi tänker sträcka oss så långt som krävs för att täcka hela hållbarhetsspektret, säger Henrik Jönsson, hållbarhetsansvarig på Bengt Dahlgren Göteborg.

Bengt Dahlgren har under många år varit en drivande kraft för att byggsektorn ska bli mer hållbar. Tack vare energi- och hållbarhetstjänster för svenska fastighetsbeståndet har man hjälpt kunder och samarbetspartners att sänka klimatavtrycken i specifika projekt.

Nu går man ett steg längre och lanserar en ny avdelning, helt dedikerad åt strategisk hållbarhet. Den nya avdelningen gör att Bengt Dahlgren kommer kunna erbjuda bolag det helhetsperspektiv och tillhörande tjänster som krävs för en riktig omställning. Allt från hållbarhetsrådgivning till hållbarhetsrapportering på ledningsnivå.

– Vi har alltid en helhetssyn på de projekt vi genomför, från det lilla till det stora. Tack vare det har vi märkt att vi kan skapa ett ännu större värde för våra kunder och samarbetspartners genom att ta ett större ansvar för hela deras hållbarhetsarbete, säger Henrik Jönsson.

Skärpta krav från EU på hållbarhetsredovisning

För svenska bolag är hållbarhet inte längre enbart en fråga om att göra vad som är rätt för klimatet, miljön och vår planet. Att fatta hållbara beslut och kunna redovisa detta för sina intressenter är nu också en förutsättning för att man som bolag ska kunna hålla jämna steg med sina konkurrenter.

Allt fler finansiärer kräver någon form av hållbarhetsredovisning för att ge tillgång till kapital eller för att ge bättre villkor i finansieringen. De kraven kommer bara att öka i takt med att regulatoriska krav från EU, som exempelvis CSRD, implementeras ytterligare.

– Där ser vi på Bengt Dahlgren att vi, med vår kompetens och erfarenhet, har en ypperlig position att hjälpa och guida bolag med bygg- och fastighetsbranschen som språngbräda.

En förändring som samhället tjänar på

Den nya avdelningen på Bengt Dahlgren kommer att ledas av Dennis Fredin, med lång erfarenhet som KMA inom byggbranschen. Dennis har rekryterats från Kålltorps Bygg AB och tillträder sin nya tjänst på Bengt Dahlgren den 3 juni.

– Jag har under långt tid haft ett brinnande intresse för hållbarhet och cirkulär ekonomi. I den här nya rollen ser jag möjligheten att på allvar kunna vara med och driva igenom en förändring som både branschen och samhället i stort kommer att tjäna på i längden, säger Dennis Fredin, tillträdande Team Manager, Strategisk Hållbarhet.