Nyheter

Globala partnerskap banar väg för en hållbar framtid

Text: Stopdigging

Maj är en tid för att fira framgången för våra världsomspännande partnerskap och samarbeten inom byggbranschen. Vårt nätverk av partners och installatörer över hela världen spelar en avgörande roll för att leverera innovativa och hållbara lösningar.

Den här månaden lyfter vi fram ett enastående projekt som exemplifierar hur samarbete kan leda till anmärkningsvärda prestationer inom byggbranschen.

Framgångsrikt partnerskap

Ett av våra mest uppmärksammade samarbeten är VillaZero-projektet med Fiskarhedenvillan, Mondo Architects och Structor Byggteknik Dalarna med stöd av Region Dalarna. Detta projekt syftade till att bygga ett koldioxidneutralt hus i Borlänge och har varit ett riktmärke inom hållbart byggande.

En framgångssaga om samarbete inom konstruktion

VillaZero-projektet var inte bara en strävan efter konstruktion utan ett lagspel av expertis, innovation och delade värderingar. Våra markskruvar spelade en avgörande roll för att tillhandahålla en hållbar grund och passade perfekt med projektets mål att minimera miljöpåverkan.

Framgången med VillaZero, hedrad som ”Årets installation 2022” och vinnare av 2022 års solenergipris, är ett bevis på kraften i samarbete.

Vårt globala nätverk

Våra partnerskap sträcker sig bortom geografiskagränser och omfattar en mängd olika yrkesverksamma grupper, från arkitekter och ingenjörer till hantverkare, alla engagerade i hållbara och innovativa byggmetoder. Dessa samarbeten handlar inte bara om att slutföra projekt, de handlar om att tänja på gränserna för vad som är möjligt inom byggande med hållbarhet i fokus.

Vi fortsätter att bygga vårt globala nätverk och caset om VillaZero fungerar som ett inspirerande exempel på hur samarbeten kan bidra till fantastiska resultat. Våra partners och installatörer över hela världen är inte bara en del av vår verksamhet – de är en del av vårt uppdrag att styra byggbranschen mot målet för en mer hållbar framtid.