Nyheter

Ny kartläggning av klimatförändringarnas effekt på bostadsmarknaden visar: Naturskador på villor för 3,3 miljarder kronor på fem år

50 000 svenska villor har de fem senaste åren har drabbats av så allvarliga naturskador, som översvämningar och bortblåsta tak, att de fått försäkringsersättning på sammanlagt 3,3 miljarder kronor. Det visar en ny sammanställning som gjorts av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling baserad på data från Svensk Försäkring.

– Värmeböljor, torka, översvämningar och risk för skred gör att vi behöver tänka på nya sätt både kring hur vi bor och bygger. Klimatförändringarnas effekter drabbar redan i dag många villaägare och i takt med att extremväder blir vanligare är det allt viktigare för svenskarna att se om sina hus, säger Per Sangrud, hållbarhetschef på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Sedan 2018 har 50 000 hus, motsvarande över 2 procent av alla villorna i Sverige, drabbats av så allvarliga naturskador att de fått ersättning från sin försäkring. Totalt uppgår skadeersättningen till över 3,3 miljarder kronor de senaste fem åren. Vattenrelaterade skador och skador som uppstått i samband med kraftig vind står för cirka 80 procent av de naturskador som villaägare fått ersättning för.

– Klimatförändringarnas effekter drabbar oss här och nu – tiden när svenskarna inte behöva anpassa sin bostad är över. Regeringens strategi för klimatanpassning lägger stort ansvar på kommunerna, men även villaägare och bostadsrättsföreningar måste själva agera för att skydda sina bostäder mot klimatrisker, fortsätter Per Sangrud.

I Gävle kommun har över 15 procent av villaägarna drabbats av naturskador de senaste fem åren, vilket är mest i landet. Totalt har villaägarna i kommunen fått försäkringsersättning på över 1,1 miljarder kronor sedan 2018. I augusti 2021 drabbades Gävle av kraftiga skyfall, vilket orsakade vattenskador för många villaägare i kommunen.

– Ska du köpa eller sälja en bostad kan du prata med mäklaren om klimatanpassning. Den som vill få reda på vilka klimatrisker som är störst för den egna bostaden bör kontakta kommunen. Tillsammans med Länsstyrelsen ska kommunen identifiera områden där det finns risk för skador på den byggda miljön som följd av klimatförändringarna, avslutar Per Sangrud.

Även om bostäder i hela Sverige påverkas av vårt förändrade klimat finns det platser som än så länge varit relativt förskonade för klimatförändringarnas effekter. I Bjurholms kommun i Västerbotten har bara 0,1 procent av villorna drabbats av naturskador de senaste fem åren.