Nyheter

Största industriell hampaaffär i USA:s historia är en milstolpe för ansträngningar för avkolning

element6 Dynamics och tyskbaserade PAPACKS® är glada över att kunna tillkännage undertecknandet av ett samförståndsavtal till joint venture om USA:s expansion av PAPACKS gjutna och termiskt formade förpackningar i samarbete med element6 Dynamics, en amerikansk modern pionjär inom industriell hampa.

Detaljerna i denna MOU är konfidentiella; Detta joint venture kommer dock att erbjuda förpackningslösningar för regenerativa alternativa fibrer (industrihampa) för konsumentförpackade varor, läkemedels-, teknik- och allmänna företag som strävar efter att avkola, gå över från plast och minska avskogningen i sin leveranskedja.

– Vårt mål är att tillhandahålla nya material som är regenerativa och inte utvinningsbara och introducera processer som gör koldioxidavfall och har lite eller inget avfall till priser som är konkurrenskraftiga med befintliga lösningar, säger Kimberly Kovacs, VD för element6 Dynamics och tidigare Forbes 50 över 50 kvinnor i Finans hederstagare. PAPACKS® är en innovativ ledare inom fiberbaserat material, fokuserat på hållbara lösningar och vi är glada över att samarbeta med dem för att föra detta Joint Venture till USA.

element6 Dynamics är ledande i USA inom industriell hampa inklusive men inte begränsat till genetisk förädling, odling och omvandling av industriell hampabiomassa (för att efterlikna egenskaperna hos traditionell barrvedskraftmassa). element6 Dynamics pulp (e6 Pulp) har bevisats som en drop-in-marknadsfärdig massalösning med nytt eller befintligt pappersbruk och förpackningsinfrastruktur. 

PAPACKS® sätter standarden i Europa för hållbara fiberbaserade förpackningar, som tillgodoser både barriärspecifika livsmedels- och icke-livsmedels-, läkemedels- och kosmetikaförpackningsbehov. Företaget prioriterar användningen av förnybara råvaror i forskning och produktion, inklusive nyfiber och industrihampa. Deras engagemang för innovation är globalt erkänd genom över 75 patentfamiljer, 30 utmärkelser och mer än ett decennium av banbrytande arbete.

Parterna har för avsikt att bygga 10 helt integrerade gjutna och termiskt formade tillverkningsanläggningar i hela USA och ta ett bioregionalt tillvägagångssätt för att lokalisera varje anläggning nära och runt deras odlingsfotavtryck, och akademiska partnerskap, för att säkerställa en kostnadseffektiv, miljömässig lösning för att återhämta affärer i ett hållbart och ansvarsfullt sätt. 

– Vi tror att element6 Dynamics kommer att vara en stark finansiell och strategisk partner för oss i USA, säger PAPACKS® VD Tahsin Dag, som blev (vald till Årets vd 2024 inom förpackningsindustrin av European CEO Awards). Teamet på element6 Dynamics har framgångsrikt levererat den skala vi behöver för att leverera till vår internationella kundbas. Kombinationen av våra respektive kompetenser, kunskaper, teknologier och delade visioner positionerar vårt partnerskap för framgång.

Om element6 Dynamics

element6 Dynamics (www.element6dynamics.com) är ett agtech-företag som ligger i framkant när det gäller att omvandla och avkarbonatisera pappers- och förpackningsindustrin genom industriell hampa. På e6D är samarbeten centralt i vår affärsmodell. Vi berikar jord och skapar intäktsmöjligheter för bönder, främjar forskning genom partnerskap med akademiska institutioner och tillhandahåller skräddarsydda lösningar till våra kommersiella partners. Genom rättvis prissättning och utveckling av egna bioraffinaderier stimulerar vi ekonomisk tillväxt och stödjer industrier genom att introducera klimatsmarta teknologier till regioner i behov.

Engagemanget för att skydda miljön och bygga hållbara, framåtblickande företag är inbäddat i företagets verksamhet eftersom man tror att ett företag kan göra bra ifrån sig samtidigt som det gör gott. Genom att fokusera på cirkularitet i våra processer bidrar man till en framtid med noll avfall och möjliggör ett brett antagande av regenerativa metoder.

Om PAPACKS®

PAPACKS® (www.papacks.com) ligger i framkant av miljöförändringar, ett banbrytande företag dedikerat till utveckling och produktion av hållbara, plastfria förpackningslösningar. Med en djup förståelse för behovet av att skydda och bevara naturen, har PAPACKS® syftat till att eliminera behovet av engångsplaster genom innovativa lösningar gjorda av förnybara råvaror inklusive men inte begränsat till industriell hampacellulosa.

Företagets filosofi speglar en kombination av teknik, konst och vetenskap för att skapa förpackningar som inte bara är miljövänliga utan också estetiskt tilltalande och funktionella. Genom att använda fiberformning och andra hållbara material driver PAPACKS® förändringen mot en cirkulär ekonomi och ger ett avgörande bidrag till att minska den globala plastföroreningen.

Som en visionär inom sitt område förstår PAPACKS® hur viktigt hållbart agerande är för vår planets framtid och inbjuder företag över hela världen att bli en del av denna revolutionära rörelse.

Foto: TinaKru