Nyheter

Dokas pionjärarbete bär frukt: Kriterier för beräkning av koldioxidavtrycket för form och ställning fastställs för första gången

Doka, en av världens ledande leverantörer av form och byggnadsställningar, visar återigen att man är en föregångare inom hållbarhet genom att spela en nyckelroll i utvecklingen av minimistandarder för beräkning av produkters koldioxidavtryck (PCF) – en milstolpe för form- och byggnadsställningsindustrin och ytterligare ett steg på vägen mot att minska koldioxidutsläppen i byggsektorn.

Produktens koldioxidavtryck (PCF) mäter de totala utsläppen av växthusgaser (GHG) som genereras av en produkt under alla dess relevanta faser i materialets livscykel. Det är ett viktigt verktyg för att bedöma en produkts totala klimatpåverkan och identifiera åtgärder för att minska utsläppen i värdekedjan.

Att föregå med gott exempel

– Konkurrenskraft, hållbarhet och transparens blir alltmer sammanflätade, och tillförlitliga data är nyckeln till ett hållbart beslutsfattande. För två år sedan satte vi nya standarder inom form- och ställningsindustrin genom att fullt ut beräkna koldioxidavtrycket för mer än 7.000 Dokaprodukter. Vi är stolta över att vi nu också för första gången har kunnat bidra till att fastställa minimistandarder i branschen, säger Robert Hauser, VD för Doka.

Bakgrund:

Güteschutzverband Betonschalungen Europa e.V. (GSV), en europeisk sammanslutning av tillverkare, leverantörer och användare av form- och ställningssystem, inrättade en arbetsgrupp med målet att utveckla en standard för transparent kvantifiering av GSV-produktens koldioxidavtryck (GSV-PCF-standard) för form- och ställningssektorn. Överenskommelsen om minimistandarder, som nu har publicerats efter mindre än ett år, är resultatet av ett intensivt samarbete. Med detta steg sätter Doka och dess marknadspartners inte bara en ny standard i branschen, utan bidrar också till att etablera transparensen kring växthusgasutsläpp som en standard i värdekedjan.

– Vi är mycket glada över att ha kunnat bidra med vår mångåriga erfarenhet och vår beräkningsmetodik till GSV:s gemensamma arbetsgrupp. Detta branschövergripande avtal mellan ledande tillverkare tar oss ett stort steg närmare att bättre kunna jämföra produkters koldioxidavtryck och därmed skapa lika villkor inom form- och ställningsindustrin, tillägger Julia Weber, hållbarhetschef på Doka. Alla PCF-data för Dokas formar uppfyller redan GSV-PCF-standarden.

Fokus på kundnytta

Doka har redan i mer än två år försett sina kunder med transparenta uppgifter om sina produkters växthusgasutsläpp. ”När det gäller hållbarhet är det fakta som räknas, inte magkänsla”, understryker Weber. Det är just detta som är fokus för Dokas PCF-initiativ, som syftar till att stödja kunderna i deras hållbarhetsarbete – från mer hållbara inköpsbeslut och offentliga upphandlingar med CO2-budgetar till beräkning av det egna företagets koldioxidavtryck (Scope 3-utsläpp).

Samtidigt är PCF en viktig pelare i Dokas hållbarhetsstrategi.

– Vi följer konsekvent vårt mål om nettonoll utsläpp 2040, och på lång sikt strävar vi efter produktstrategier med allt lägre utsläpp. De data som erhålls från PCF är redan en integrerad del av innovationsprocessen på Doka, säger Weber. Transparenta data är trots allt nyckeln till ett hållbart byggande.