Nyheter

Hur en miljömedveten teknikpartner kan bidra till att överträffa dina hållbarhetsmål

Text: Stefan Brechling Larsen, Global Head of Sustainability Services på Lenovo

Att uppfylla strikta hållbarhetsmål kan verka som en skrämmande uppgift – det kommer trots allt aldrig att bli lätt att fokusera på att generera vinst samtidigt som man måsta vidta omfattande åtgärder för att minska organisationens miljöpåverkan. Men rätt teknikpartner kan göra en enorm skillnad och hjälpa ditt företag att uppfylla eller till och med överträffa hållbarhetsmålen utan att det får en negativ effekt på den dagliga verksamheten.

Företag som vill uppnå sina hållbarhetsmål måste börja ställa högre krav på sina teknikleverantörer. Att en teknikpartner ska hjälpa dig att snabbt implementera den senaste tekniken är en självklarhet, men eftersom miljömål för att hantera utsläpp står högt på agendan hos de flesta företag idag bör man också förvänta sig mer gällande hållbarhetsfokuserade tjänster. De flesta teknikleverantörer har idag goda förutsättningar att stödja implementeringen av mer hållbara metoder, från att använda PCC-material (Post-Consumer Recycled Content) i de enheter de levererar till att stödja övergången till en cirkulär ekonomi.

En cirkulär ekonomi inkluderar hållbarhet i varje del av teknikens livscykel. Detta från att införliva återvunna material redan i början av designprocessen, till att återanvända produkter och öka livslängden, till att se till att material kasseras på ett ansvarsfullt sätt när enheterna – oavsett om de är datorer, surfplattor, mobiltelefoner, servrar eller annat – når slutet av sin livslängd.

IT-produkters inverkan på utsläpp

När det gäller hållbarhetsmål ska man inte underskatta den inverkan som ett företags IT har på utsläppen. De teknikrelaterade utsläppen har ökat i takt med att fler företag digitaliseras, och utsläppen av växthusgaser från IT har ökat i rasande fart sedan 2013. En stor del av dessa utsläpp genereras av behovet av att kyla servrar, med luftkonditioneringsanläggningar och fläktar som är vanliga i datacenter och i serverhallar hos stora organisationer.

Din teknikleverantör kan göra skillnad även här. Direkt vattenkylning är ett utmärkt exempel på hur hållbarhetsinriktad innovation kan bidra till att minska utsläppen där de är som viktigast och ofta störst – nämligen inom strömförbrukning. Med hjälp av modern vätskekylningsteknik kan man uppnå en extremt hög värmeavledningseffektivitet och betydligt lägre strömförbrukning.

Cirkulär ekonomi på riktigt

Att titta på strömförbrukningen är dock bara början; rätt teknikpartner bör ha hållbarhet inbyggt i hela sin leveranskedja, och dessutom finnas lokalt tillgänglig för att förhindra de utsläpp som orsakas av långväga teknik-leveranser. En viktig del i detta arbete är att välja en teknikleverantör som arbetar enligt en heltäckande modell som börjar med designen av en produkt, fortsätter till användningen av den och avslutas med hur produkten returneras och kan återanvändas då den är färdigbrukad.

Detta förlänger livslängden på materialet och de produkter som tillverkas av dem, och minskar därmed deras miljöpåverkan.

Men detta måste ske i partnerskap och med ett kontinuerligt samarbete mellan kunder, leverantörer och partner inom samma bransch, så man tillsammans kan identifiera cirkulära möjligheter och bidra till att skapa en mer hållbar framtid. Därför måste man ställa tydliga krav på sina teknikleverantörer. Fråga leverantörerna om produktdesign, råmaterial, tillverkningsprocesser, hur förpackningsavfall hanteras och hur produkterna fraktas. Fråga om återvinning av uttjänta produkter, inklusive huruvida de reparerar, återanvänder och återvinner.

Detta kommer att hjälpa dig att hitta sätt att öka hållbarheten inom din organisation utan att påverka prestandan.

Vad kan man göra för att förbättra hållbarheten?

Det finns naturligtvis ett stort utbud av valmöjligheter när det gäller att välja den bästa teknikpartnern för en organisation, men det finns mycket mer att tänka på än bara själva tekniken.

Se till att välja tekniklösningar som är tillverkade för effektivt bruk, med funktioner som sänker energiförbrukningen och minskar avfallet och koldioxidutsläppen. Välj också tjänster som minskar nedtiden och gör det möjligt att använda alla enheter – exempelvis datorer, servrar, mobiltelefoner – så länge som möjligt. Och överväg as-a-service-modeller som hjälper dig att undvika överprovisionering, samtidigt som du bättre begränsar det klimatavtryck som orsakas av de anställdas teknikanvändning.

As-a-service-modeller är extra lämpliga för upprätthållande av god hållbarhet eftersom de gör att man enkelt kan anpassa sina resurser. Man betalar bara för det man behöver, undviker det slöseri som överkapacitet innebär, och får flexibilitet att skala upp eller ner allteftersom marknaden förändras. Inom dessa tjänster sköts dessutom hanteringen av enheterna, inklusive uppdateringar, återvinning och ansvarsfullt kasserande av uttjänta enheter av leverantören.

Detta innebär att man alltid har tillgång till den senaste tekniken, samtidigt som man upprätthåller god hållbarhet. Ingen tid är bättre än nu för att uppdatera sitt bruk och hantering av IT-utrustning till en mer hållbar lösning. I januari 2025 ska alla företags hållbarhetsrapporter för 2024 in enligt EU:s direktiv CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Då gäller det att man har gjort rätt miljöval för att inte missa sina hållbarhetsmål och riskera att organisationen gjort ett större klimatavtryck än nödvändigt.