Nyheter

TeachMe lanserar e-utbildningar i miljölagstiftning

Oavsett om ett företag är miljöcertifierat eller inte, behöver de känna till och följa gällande miljölagstiftning. Många företagare tycker dessutom att regelverket runt avfallshantering och kemikaliehantering är både snårigt och svårt att förstå.

För att råda bot på detta har nu TeachMe tagit fram lättförståeliga och pedagogiska utbildningar för just avfalls- och kemikaliehantering, med fokus på att förklara vad regelverket innebär för verksamheter som använder kemikalier samt för verksamheter där det uppstår olika typer av avfall. När de ändå var i farten så togs det även fram en utbildning i Miljöbalkens allmänna hänsynsregler.

Syftet med utbildningarna är att kursdeltagaren ska få kunskaper i både kraven och vad de faktiskt innebär. ”Det räcker inte bara att rabbla lagtext, det ger inte kursdeltagaren något”, säger Gunilla Mattsson som är ansvarig för kursernas utformning. ”Det viktiga är att visa på vad man som företagare bör göra för att säkerställa att lagkraven efterlevs.”

Gunilla har lång erfarenhet av lagefterlevnad, då hon både har arbetat som miljöinspektör och ansvarar för konsultbolaget Certway AB:s lagbevakningstjänst.

För att öka förståelsen för vad lagkraven innebär varvas teori med praktiska övningar. Till det kommer ett skriftligt material med ytterligare information, som till exempel en checklista på vad som bör finnas på plats för att uppfylla de olika lagkraven.

Kurserna kan beställas som enskilda kurser eller som ett paket där alla tre kurserna ingår. Det finns även ett särskilt lagpaket som riktar sig till internrevisorer. Skillnaden är, att här utgår utbildningens interaktiva frågor från kursdeltagarens roll som internrevisor, och de innehåller med andra ord praktiska övningar på vad en internrevisor bör granska när de utför sina interna revisioner.

Om TeachMe
TeachMe har etablerat sig som en ledande leverantör av e-utbildningar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Deras e-utbildningar är utformade för att vara lättförståeliga, interaktiva och praktiska för användarna.
För mer information om TeachMe’s e-utbildningar ”Avfallshantering”, ”Kemikaliehantering” och ”Miljöbalkens allmänna hänsynsregler” eller ”Lagpaket för internrevisorer”, besök www.TeachMe.se eller kontakta TeachMe direkt på [email protected].

Foto: Jan Vašek