Nyheter

Ny statistik från SCB: Svenska utsläpp minskade 2023

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin minskade under 2023, visar preliminär statistik från SCB. Minskningen syns i flera branscher.

SCB:s miljöräkenskaper redovisar miljöstatistik och ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Utgångspunkten är den svenska ekonomins miljöpåverkan oavsett var i världen den sker.

Under förra året minskade utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin – där även hushållen ingår – med 1,6 procent jämfört med 2022.

– Minskningen av utsläpp syns främst inom branscherna el, gas och värmeverk samt vatten, avlopp och avfall. Men minskningar av utsläpp från transportindustrin samt från stål- och metallindustrin bidrar också tydligt till den totala minskningen av växthusgasutsläpp, säger Fredrik Kanlén, analytiker på SCB.

Under samma period minskade Sveriges BNP med 0,2 procent.

– Det innebär att utsläppsintensiteten, alltså utsläppen per producerad krona i ekonomin, fortsatte att minska under 2023.

Lägre än före pandemin

Efter en större utsläppsminskning under år 2020 som kraftigt präglades av coronapandemin ökade utsläppen med flera procent under 2021. Därefter har utsläppen minskat, enligt SCB:s preliminära utsläppsberäkningar.

– Jämfört med utsläppsnivån 2019, alltså före pandemin, var växthusgasutsläppen från den svenska ekonomin 11 procent lägre år 2023, säger Fredrik Kanlén.

Läs mer i statistiknyheten:

Växthusgasutsläpp från Sveriges ekonomi minskar 2023

Foto: Peggychoucair