Nyheter

Unik skolbyggnad i Götafors visar vägen mot framtidens skolor

En ny och unik skolbyggnad i Götafors, uppförd med innovativa modulsystem, har som första skola i världen uppnått den högsta nivån Outstanding av miljöcertifiering BREEAM In-Use V.6. Denna prestation belyser inte bara potentialen i modern modulkonstruktion utan sätter också en ny standard för hållbara skolor och offentliga byggnader i Sverige.

Genom att kamma hem BREEAM In-Use Outstanding certifiering visar Götafors skola att cirkulära modulbyggnationer har potential att förvandlas till moderna, energieffektiva och miljövänliga skolor. Projektet inspirerar till en mer hållbar framtid för kommande generationer och sätter en ny standard för hållbart byggande av offentliga miljöer i Sverige.

Parmaco, som är ansvarig för byggnationen, har genom sin expertis kunnat optimera Götafors skolas resurser och minimera dess miljöpåverkan. Med innovativa lösningar och tekniker har det resulterat i en skola som inte bara är funktionell och vacker, men också gynnar eleverna såväl som pedagogerna med en mer hälsosam och miljövänlig skolmiljö.

Detta är en otrolig prestation för alla inblandade. Genom att fokusera på rätt saker och samarbeta effektivt har vi visat att det är möjligt att uppnå exceptionella resultat i hållbar utveckling. Götafors skola står som ett tydligt exempel på hur innovativt tänkande och moderna byggnadstekniker med cirkularitet i fokus kan bana vägen för en mer hållbar framtid, säger Rikard Nyhrén, vd för Parmaco i Sverige.

Att en modulbyggd skola uppnår högsta poäng i områden som dagsljusoptimering, energieffektivitet, vattenhantering och föroreningsskydd, visar inte bara ett engagemang för miljömässig hållbarhet utan bidrar också direkt till en bättre inomhusmiljö.

Dessa åtgärder garanterar en hälsosam och stimulerande atmosfär som främjar elever såväl som pedagogernas välbefinnande. Effektivt ljus och klimatkontroll, öppna ytor, och säkerhetsförbättringar skapar en inbjudande och produktiv miljö.

En ledare inom hållbart byggande

Götafors skola har uppnått exceptionella resultat i samtliga kategorier av BREEAM In-Use certifieringen, vilket visar på engagemang för höga miljömässiga ideal. Denna utmärkelse är inte bara en framgång för Parmaco och Hedström & Taube, som har skött certifiering, utan även för hela den svenska byggbranschen. Det visar att Sverige är en ledare inom hållbart byggande och att det är möjligt att skapa byggnader som är både miljövänliga och funktionella inom offentlig såväl som privat sektor.