Nyheter

Höjda elnätsavgifter – brf:er sparar pengar med Gemensam el

Elnätsavgifterna fortsätter att stiga i hela landet, allra mest i södra Sverige. I snitt ökade elnätsbolagen sina avgifter med 10 procent förra året. Störst var höjningarna hos Vattenfall och Eon. Det här gör att Gemensam el från Infometric blir alltmer lönsamt för bostadsrättsföreningar.

I en ny rapport har Nils Holgerssongruppen granskat elkostnader 2023 jämfört med 2022. Det sammantagna priset för el, alltså kostnader för elnät, elhandel och skatter, har ökat med hela 17,7 procent sedan 2022. Av den ökningen utgör elnätskostnaden 9,5 procent. Högst är elpriserna i Skåne (Malmö) och lägst i norra Sverige (Umeå).

Det här innebär att kalkylen för Gemensam el i en bostadsrättsförening förbättras ytterligare med ännu högre besparingar för de boende. Infometric har redan närmare 3 000 brf:er som kunder som sparar pengar med Gemensam el.

Vid en övergång till Gemensam el slopas de privata elabonnemangen, både vad gäller nät och elleverans. Istället köper brf:en in all el gemensamt via ett fastighetsabonnemang, därav namnet Gemensam el. Och eftersom de boende inte längre har några elabonnemang så slipper de dom fasta avgifterna för dessa.

De fasta avgifterna, som kan komma att höjas ytterligare enligt rapporten, ligger i ett spann mellan 1 500 – 2 500 kr per år, beroende på var man bor i Sverige.

Boende fortsätter att betala för sin rörliga förbrukning men istället för elnätsbolaget så är det Infometric som mäter elförbrukningen. Infometric skickar sedan över uppgifterna om varje boendes elförbrukning till den ekonomiska förvaltaren, som debiterar de boende i brf:en.

– En investering i Gemensam el betalar sig i allmänhet på kortare tid än två år. Gemensam el förbereder också för installation av andra mätslag, t ex vatten- och temperaturmätning, som ytterligare kan förbättra kalkylerna i brf:en. Det innebär även att föreningen förbereder sig för solceller, säger Christian Richard, försäljningschef brf:er på Infometric.