Nyheter

Nu invigs Sveriges första Mobilitetshotell i Nordstan

Elektrifieringen och stadens mål om minskade koldioxidutsläpp öppnar för nya affärsmöjligheter. Göteborgs Stad, Business Region Göteborg och Nordstan har tillsammans utvecklat Sveriges första Mobilitetshotell där sex olika aktörer samverkar för att öka andelen gröna och utsläppsfria transporter i Göteborgs innerstad. 

Här erbjuds bland annat leveranser med cykel, batteribyten för elmopeder och service av cyklar och eldrivna mikrofordon. Dessutom öppnar ett obemannat mikrolager för hantverkare där de enkelt kan handla för att sedan ta sig ut till citykunderna med cykel.

– Göteborg är först i Sverige med en storskalig satsning på mikromobilitet och mikrologistik av det här slaget. Det är fantastiskt roligt att se hur kommunen och näringslivet samarbetat för att förverkliga Mobilitetshotellet. Initiativet kommer bidra till en tystare, renare och tryggare stad där andelen hållbara resor och transporter ökar, säger Karin Pleijel, miljökommunalråd, Göteborgs Stad.

Sex aktörer är med från start och de kommer samarbeta på olika sätt inom Mobilitetshotellet för att erbjuda företag och privatpersoner sina produkter och servicetjänster.

I en butikslokal på Spannmålsgatan öppnar Bike Fixx och Urbancorner som erbjuder service och produkter kopplat till cykel och andra mikromobilitetsfordon. I parkeringshusets gatuplan finns GoCiklo som erbjuder batteribyten för elmopeder och en trappa upp, där den före detta VIP-parkeringen låg, har cykeltransportföretaget Pling sin lokal.

Här uppe öppnar Ahlsell ett obemannat mikrolager för hantverkare och det kommer dessutom finnas ett antal transportcyklar som Göteborgs stad lånar ut till hantverks- och serviceföretag.

– Nordstan har väldigt goda förutsättningar för att bli ett ännu starkare nav för stadens transporter. De goda kommunikationerna, vår underjordiska lastgata och vårt stora publika garage gör oss till en utmärkt plats för omlastning till gröna sista-milen-transporter. Mobilitetshotellets servicetjänster kommer bli en stor tillgång för Nordstans alla hyresgäster, men också för andra aktörer i innerstaden, säger Helena Lindqvist, VD Nordstan.

Företagen kommer att dela olika utrymmen inom Mobilitetshotellet som mötesrum, kök och omklädningsrum och när det blir enkelt att samverka kan nya idéer för tjänster och erbjudanden uppstå. Exempelvis kan Pling lätt leverera produkter från Ahlsells till en hantverkare som står på plats hos en kund i stan.

Bike Fixx kan bland annat serva hantverkarnas cyklar och tjänstecyklar till företag i området.

– Det unika med Mobilitetshotellet är innovationshöjden. Förutom att vi kombinerar personlig mobilitet och logistik på samma plats så bygger vi också broar mellan mobilitetsföretagen, staden, detaljhandeln och fastighetsbranschen. Jag är övertygad om att nya roller, värdekedjor och affärsmodeller kommer växa fram här. Precis det vi behöver se för att den gröna omställningen ska accelerera, säger Anastazia Kronberg, processledare på Business Region Göteborg.

Mobilitetshotellet har utvecklats inom EU-projektet MOVE21, där Göteborg är en av tre städer som utvecklar och testar nya lösningar med målet att transformera Göteborgs stad till ett smart nollutsläppsområde för mobilitet och logistik.

– Mobilitetshotellet i Nordstan är inte bara unikt för Sverige, det väcker också ett stort intresse utanför landets gränser. När vi hade ett 40-tal MOVE21-besökare från städer över hela Europa på studiebesök i mitten av maj kunde de intyga att detta initiativ ligger i framkant och kommer kunna inspirera andra städer i sin omställning,  säger Suzanne Green, projektledare för MOVE21 på Stadsmiljöförvaltningen.