Nyheter

Ny rapport visar: Stor ökning av fossiloberoende fordon

En ny rapport från det globala data- och analysföretaget Dun & Bradstreet och Miljöfordon Sverige visar att i år når 83 kommuner och 12 regioner målet om 70-procentig minskning av de fossila koldioxidutsläppen från fordonsflottan. Det är en ökning med 36 procent för landets kommuner jämfört med förra året.

Årets Miljöfordonsdiagnos visar att med bibehållen omställningstakt skulle alla kommunerna nå målet senast 2030 och regionerna så tidigt som 2026.

– Det är roligt att se hur kommuner och regioner genom långsiktigt arbete visar att det är möjligt att ställa om sina fordonsflottor till att bli fossiloberoende. Omställningen fortsätter att gå stadigt framåt men framöver finns en risk för inbromsning. Minskningen av reduktionsplikten och sänkt pris på fossila bränslen är några exempel på politiska beslut som kan minska drivkraften, säger Jonas Lööf, verksamhetsledare på Miljöfordon Sverige.

Miljöfordonsdiagnos är en årlig ranking av kommuners och regioners fordonsflottor med avseende på hur de står sig mot riksdagens uppsatta miljömål om minskade koldioxidutsläpp till 2030. Rankingen bygger på dataunderlag från Dun & Bradstreet med uppgifter från den samlade fordonsflottan som sedan analyserats av Miljöfordon Sverige.

Årets trend är den kraftiga ökningen av batterielbilar. Under 2023 köpte kommuner och regioner över 2000 eldrivna personbilar och lätta lastbilar, en ökning med 40%.

– Rapporten är ett verktyg för att använda data och insikter till att sprida erfarenheter som kan underlätta för organisationer i sitt hållbarhetsarbete. Många kommuner och regioner har kommit långt i arbetet med omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta och vi tror att även företag kan lära av de goda exemplen, säger Mikaela Grewin, produktchef för Infotorg på Dun & Bradstreet.

Stockholm stad är årets bästa kommun för tionde året i rad

Den avgörande faktorn för Stockholms vinst är deras lyckade arbete med att ställa om sina lätta lastbilar till fossiloberoende samt att på ett år öka med 69 elbatterifordon i fordonsflottan som helhet.

– Tio år på förstaplatsen känns otroligt roligt! Jag är glad och stolt över förmågan hos Stockholms stads medarbetare att ständigt flytta fram positionerna. Att få ner utsläppen från vägtrafiken är avgörande för att vi ska nå våra ambitiösa klimatmål, minska luftföroreningarna och skapa en härligare stad. Därför kommer vi att fortsätta arbeta hårt för att ställa om både vår egen fordonsflotta och hela stockholmstrafiken, säger Åsa Lindhagen (MP) miljö- och klimatborgarråd i Stockholms stad.

Region Skåne toppar regionlistan för elfte året i rad

Region Skånes andel fossiloberoende fordon för personbilar når även i år 100 procent men nytt för i år är att även lätta lastbilar når 100 procent. Även om Region Skåne som de flesta andra ökar andelen elfordon så är det som sticker ut att man även ökar sin redan höga andel gasdrivna fordon och har nu totalt över 600 gasdrivna personbilar och lätta lastbilar.

– Vi är väldigt glada och stolta över att ha tilldelats utmärkelsen för bästa region ännu en gång. Det är ett kvitto på att vårt arbete gör skillnad för Skåne och för miljön, och vi kommer att fortsätta att arbeta målinriktat med att utveckla vår fordonsflotta. Framåt kommer vi bland annat fortsätta vårt arbete med att skapa förutsättningar för laddinfrastruktur för att kunna öka andelen eldrivna fordon ytterligare, säger Mikael Nilsson, enhetschef Regionservice, Region Skåne.

Störst förbättring visar Vara kommun och Region Jönköpings län

För tredje året i rad tar Vara kommun hem segern i klassen störst förbättring. Placeringen är ett resultat av att kommunen har fördubblat antalet elfordon både avseende personbilar och lätta lastbilar. Regionen med störst förbättring jämfört med förra året är Region Jönköpings län, vilket främst beror på ökat elbilsinnehav på personbilssidan med 50 fordon.

Om rapporten Miljöfordonsdiagnos
I den årliga rapporten Miljöfordonsdiagnos redovisas olika parametrar som kan användas som indikatorer på hur långt en organisation kommit i sitt energi- och klimatarbete avseende fordonsflottan. De olika parametrarna är fossiloberoende fordon, klimateffektivitet, energieffektivitet, miljöbilsandel och krocksäkerhet.
Läs mer i rapporten.