Nyheter

Bio-CCS: enorm affärspotential och helt avgörande för klimatmålen

Storskalig implementation av Bio-CCS-anläggningar har en enorm affärspotential samtidigt som det är avgörande för att reducera mängden koldioxid i atmosfären.

Inom Bio-CCS kan Sverige och de nordiska länderna bli globala ledare. Det är en möjlighet att skapa ett teknik- och kompetensförsprång och samtidigt skapa en helt ny global exportmöjlighet.

De nordiska länderna har flera sektorer (ex cement, energiproduktion, pappersbruk etc) med utmärkta förutsättningar att fånga in utsläpp från bioenergi och kan välja att:

Lagra och kvitta infångad Co2 mot andra utsläpp i verksamheten för att göra företag klimatneutralt.

Sälja utsläppsrätter på en öppen marknad. (Microsoft köper utsläppsrätterna som Stockholm Exergi får genom inlagring av utsläppen från sin Bio-CCS-anläggning i Värtan.)

Sälja infångad Co2 till producenter av biobränsle. (Maersk ställer exempelvis om sin flotta till att drivas med biobränslen. Svenska företag, som Liquid Wind, är bra positionerade)

Danske Banks experter har gjort en analys av aktörerna i hela värdekedjan av Bio-CCS och de investeringsbehov som finns. Vill ni prata med Daniel Brenden om värdekedjan där de nordiska länderna har en helt unik möjlighet att ta en global ledarroll? Kontakta gärna Danske Banks presstjänst.

Fler ekonomiska nyheter hittar du på www.nextconomy.se