Nyheter

Företag uppmanas sätta internt pris på koldioxid

Företag bör sätta ett internt pris på koldioxid. Det anser UN Global Compact Network Sweden, landets största företagsnätverk inom hållbarhet. Nu ger nätverket ut en praktisk steg för steg-guide om hur det kan göras, med exempel från storföretag som Volvo Cars, Microsoft, Vattenfall, Alfa Laval och Södra.

– Genom att sätta ett internpris på koldioxid kan företag framtidssäkra sin verksamhet inför ny lagstiftning på klimatområdet och därigenom öka konkurrenskraften. Dessutom sänder det viktiga signaler internt om att klimatarbetet är en fråga för hela verksamheten, säger Philip Thormark, Executive Director på UN Global Compact Network Sweden.

Guiden Forward Faster med internpris på koldioxid” innehåller konkreta steg för steg-rekommendationer för att komma i gång med internprissättningen. Målet är att fler företag ska gå före i klimatomställningen.

– De skärpta EU-kraven på hållbarhetsrapportering gör det alltmer affärskritiskt för företag att minska sin klimatpåverkan. Höjda klimatambitioner stärker samtidigt det svenska näringslivets konkurrenskraft och bidrar ytterst till att världen kommer närmare hållbarhetsmålen i Agenda 2030, säger Philip Thormark.

Mer ambitiösa klimatåtgärder är ett av fem områden där företag kan göra störst insatser för att världen ska nå FN:s globala hållbarhetsmål, enligt det globala nätverket UN Global Compact. Arbetet med guiden har ursprung i ett initiativ från den tidigare svenska nationella samordnaren för Agenda 2030, som tillsattes av regeringen. Guiden har tagits fram tillsammans med hållbarhetskonsultföretaget 2050 Consulting.

Ladda ned guiden här: 

https://globalcompact.se/app/uploads/2024/05/GCNS_Guide_Internpris.pdf

Foto: Gerd Altmann