Nyheter

Heidelberg Materials introducerar unikt cement med vulkaniskt material för kraftigt minskad klimatpåverkan

Heidelberg Materials lanserar under hösten 2024 en ny cementprodukt som minskar koldioxidutsläppen med 20%. Detta innovativa cement, Bas Plus VPI, är resultatet av att blanda cement med vulkaniskt material från Island, känt som VPI (Volcanic Pozzolan Iceland).

Magnus Ohlsson, vd för Heidelberg Materials Cement Sverige, kommenterar:

– Vi är stolta över att introducera Bas Plus VPI på marknaden. Genom att inkludera detta vulkaniska material minskar vi klimatavtrycket avsevärt jämfört med traditionellt cement.

VPI är en så kallad naturlig puzzolan, som har reaktiva egenskaper i likhet med cement och kan därför ersätta en del av cementet i den färdiga produkten. VPI-materialet för inte med sig någon miljöpåverkan till skillnad från cementets huvudsakliga råmaterial kalksten, som genererar koldioxid när det bearbetas i cementugnen.

Heidelberg Materials är den ledande aktören i omställningen av den globala cementindustrin. Företaget satsar målmedvetet på uppförandet av en anläggning för koldioxidinfångning (CCS) i Slite vilket kommer att innebära att all cement från Slite från och med 2030 kommer att produceras utan koldioxidutsläpp.

Samtidigt är den pågående utvecklingen av klimatförbättrade produkter – där Bas Plus VPI är en del – ett mycket viktigt arbete som dessutom gör skillnad för det hållbara byggandet redan under detta år.

Det vulkaniska materialet utvinns i Heidelberg Materials täkter på Island där det finns tillgängligt i stora volymer och därmed är en långsiktig resurs.

Framställningen av Bas Plus VPI sker i Slite, där VPI-materialet blandas i cement efter att först ha malts till ett fint pulver i företagets anläggning i Degerhamn på Öland. Heidelberg Materials har drivit labbtester och provningar i nära kundsamarbeten framgångsrikt i flera år för att säkerställa produktens goda prestanda och kvalitet.

Efter tillverkning av den slutliga cementprodukten i Slite på Gotland distribueras den till silostationer runt om i landet.

Bas Plus VPI kommer från och med november finnas tillgänglig på marknaden och erbjuder byggbranschen ett mer hållbart alternativ med betydligt lägre klimatpåverkan.

– Vi arbetar på alla plan med att minska klimatpåverkan från cement och betong som är ett av samhällets absolut viktigaste och mest använda byggmaterial. Som ledande branschaktör ser vi detta som vårt ansvar, avslutar Magnus Ohlsson.