Nyheter

InQuire tar täten när logistikbranschen allierar för klimatet

Från 1 juli föreslås EU:s nya hållbarhetsdirektiv ESG och CSRD att träda i kraft i Sverige. Direktiven kräver att företag ska hållbarhetsrapportera på ett allt tydligare sätt, men transport- och logistikbranschen halkar efter i klimatarbetet. Det menar log-techbolaget InQuire som föreslår en ökad satsning på koordinerade transportnätverk – något som både reducerar kostnader och minskar klimatpåverkan.

– Det finns många fördelar med samverkan och ska vi klara klimatmålen i Agenda 2030 behöver branschen agera tillsammans nu. Vi kan inte fortsätta att arbeta i silos för egen vinnings skull, säger Björn Paulsson, ägare InQuire.

I samband med att EU:s nya hållbarhetsdirektiv ESG och CSRD föreslås träda i kraft i Sverige krävs företag att lägga i en allt högre växel när det kommer till miljö- och hållbarhetsrapportering. Enligt Björn Paulsson, ägare av log-techbolaget InQuire, kommer de nya direktiven att tydliggöra att transport- och logistikbranschen har mycket kvar att åtgärda när det kommer till hållbarhetsarbetet. 2030 ska Sveriges transportsektor ha minskat sin klimatpåverkan med 70 procent jämfört med 2010, ett mål som enligt många i branschen är högt men nåbart. Ska det realiseras så krävs det stora förändringar, samtidigt som många aktörer fortsätter att arbeta efter samma metoder och affärsmodeller som de alltid gjort, menar Björn Paulsson.

– Det finns fortfarande väldigt många i branschen som gynnas av gamla affärsmodeller, som exempelvis fortfarande får betalt trots att lasterna är fyllda med mer luft än gods. Om vi ska ha någon chans att klara målen som EU har satt upp måste branschen våga släppa taget om tidigare arbetssätt, kapa kostsamma mellanled och istället omfamna nya affärsmodeller, ny teknik och förnybar energi i en helt annan utsträckning än idag, säger Björn Paulsson och fortsätter:

– Allt fler transportörer och varuägare inser vad som behöver göras, men det går för långsamt när vi inte jobbar tillsammans. Samtidigt har vi många goda exempel på företag i branschen som redan har vågat tänka om och som har fått stora positiva effekter av det, både ur kostnads- och miljöperspektiv. Ett tydligt exempel på lösning är att samverka, något som vi på InQuire menar är en viktig pusselbit för att branschen ska klara sina rådande klimatutmaningar.

Nätverk som gör skillnad

InQuire har arbetat med hållbara leveranslösningar sedan 2010 och designar, upphandlar, implementerar och sköter driften av hållbara digitala logistikplattformar. Log-techbolaget förespråkar en mer neutral transport- och logistikbransch där konkurrenter samarbetar i koordinerade nätverk för att därmed kunna kapa icke-värdeskapande mellanled.

Niklas Sterner arbetar som Chief Innovation and Technology Manager på InQuire och har 25 års erfarenhet av Supply Chain och logistik. Han menar att dessa nätverk är viktiga för att företag ska lyckas hålla sig aktuella i framtiden.

– Vi erbjuder en digital, transparent plattform som baseras på den nya tidens teknik och AI, vilket gör att vi kan vara otroligt effektiva. Med dessa transportnätverk kan vi ta bort mellanled som inte skapar värde och istället fördela värdet på de som är med i nätverket, säger Niklas och fortsätter:

– Vår metodik går att applicera på alla branscher och resulterar i många positiva effekter. Utöver att reducera klimatpåverkan så kan processerna minska antalet silos som många företag arbetar i idag, både internt och externt, vilket också är positivt ur ett kostnadsperspektiv.

Risk att halka efter

För att få fler aktörer i branschen att överge sina tidigare arbetssätt och metoder förespråkar InQuire disruptiva affärsmodeller och att fler företag vågar “ta makten över frakten”. I dagsläget är det speditörerna som sätter spelplanen för branschen och bygger upp barriärer istället för att förena, menar Björn Paulsson.

– Branschen hämmas av gamla affärsmodeller som sätter käppar i hjulen och upprätthåller ohållbara beteenden hos slutkonsumenterna. Vi måste våga tänka nytt nu och tar företag inte tag i detta så finns det en stor risk att man halkar efter. Många tänker kanske att det är bättre att sitta lugnt i båten för att inte riskera att konkurrenterna springer om, men vi menar att det är precis tvärtom, säger Björn Paulsson innan han avslutar:

– För att stärka din positionering måste du samverka och de som inte tar steget kommer att stå kvar på perrongen. Att våga samarbeta med konkurrenter är vår största möjlighet, samtidigt som du vidgar vyerna för framtidens arbetssätt och säkerställer att du på sikt kan leva upp till det som krävs för att vi ska nå hållbarhetsmålen.

Vill du samköra leveranser med kollegor och snabbare reducera klimatpåverkan? Kontakta:

InQuire.

På bilden: Björn Paulsson och Niklas Sterner