Nyheter

FossilEye redo för skarpt läge – i sommar mäts plasten hos Tekniska verkens avfallskunder

Idag börjar den mobila anläggningen FossilEye att sommarjobba med autentiskt avfall. Efter en genomförd pilotturné med testavfall i tre svenska kommuner under vintern, ska FossilEye gå i drift under fem veckor i sommar på Gärstad i Linköping. Att sortera plast är därmed på väg att bli en win-win affär: kunder med verksamhetsavfall som satsar på återvinning ska betala mindre – samtidigt som koldioxidutsläppen minskar. 

Tekniska verken driver tillsammans med Vattenfall Värme, Umeå Energi och leverantören RoboWaste utvecklingen av mätsystemet FossilEye, som snabbt scannar igenom hur mycket plast som finns i ett lass med avfall. Ett digitalt öga avgör vad som är plast, vilken typ av plast det rör sig om, och framför allt hur stor mängd det handlar om. Resultaten av den genomförda pilotturnén har varit positiva och nu är det dags för nästa steg.

– Det känns väldigt roligt att vi nu kan gå in i fasen med skarpa tester. FossilEye gynnar återvinningen vid källan, i syfte att minska mängden plast som går till avfallsförbränning, samtidigt som det blir möjligt att spåra ursprunget. Vi menar att det är djupt problematiskt att den som orsakar plastavfall inte behöver ta ansvar för utsläppen som plasten vållar, säger Henrik Lindståhl, forskningsledare på Tekniska verken-koncernen. 

Nu blir det möjligt att direkt koppla utsläpp till avfallslämnaren och på sikt frångå den gamla traditionella metoden att ta betalt för hanteringen per kilo. I stället kan varje avfallslämnare direkt faktureras för de fossila utsläpp som den orsakar. Tekniska verken avser primärt att använda FossilEye på verksamhetsavfall.

– Ett sätt att öka takten i omställningen till ett cirkulärt och fossilfritt samhälle är att företag som slänger fossilt material i sitt verksamhetsavfall ska ta klimatkostnaden. Genom att vi mäter avfallet som vi får in från våra kunder uppstår tydliga vinster för de som satsar på återvinning högre upp i avfallshierarkin. De kan göra klimatsmarta produktval, minska användning av engångsplaster och förbättra sin sortering, fortsätter Henrik Lindståhl. 

Förutom den ekonomiska prissignalen öppnar den nya tekniken upp för att redovisningsmässigt flytta avfallsutsläppen från fjärrvärmekunden till avfallslämnaren. Såväl Naturvårdsverket som olika miljöcertifieringssystem skulle enkelt kunna få ta del av avfallslämnarnas exakta klimatpåverkan så att utsläppen kan kopplas till de aktörer som orsakar dem.

Till skillnad från idag skulle minskade avfallsmängder förbättra avfallslämnarnas klimatbokslut, vilket förstärker incitamenten för att arbeta aktivt för minskade avfallsmängder.

Tidigare pressmeddelande om FossilEye
Läs mer om FossilEye på tekniskaverken.se

På bilden: Henrik Lindståhl framför anläggningen som ska minska andelen plast i verksamhetsavfall

Foto: Tekniska verken