Nyheter

Mission Blue och MSC Foundation i samarbete för att främja bevarandet av världshaven

På den internationella dagen för biologisk mångfald, den 22 maj 2024, tillkännagavs ett strategiskt treårigt partnerskap mellan Mission Blue och MSC Foundation. Samarbetet innebär ett ambitiöst program för havskunskap och ett projekt för restaurering av hav.

Samarbetet förenar Mission Blues expertis, under ledning av den välkända oceanografen Dr Sylvia Earle, med MSC Foundations omfattande utåtriktade arbete för att inspirera och mobilisera ett brett stöd för skydd av haven:

1/Ett program för havskunskap utformat för att utbilda och inspirera cirka 4 miljoner gäster i MSC Cruises divisionsflottor om havets betydelse. Programmet omfattar lektioner, aktiviteter och presentationer ombord för kryssningsgästerna av framstående personer inom havsvård, med betoning på den viktiga roll som Hope Spots och viktiga marina ekosystem som mangrove, sjögräsängar, korallrev och kelpskogar spelar, liksom det öppna havet och djuphavet utanför nationell jurisdiktion.

2/Ett restaureringsprojekt med plantering upp till 37 000 sjögräsväxter under de kommande tre åren för att hjälpa till att återställa sjögräsängar runt Formentera i Spanien. Målet är att stödja pågående insatser i regionen för att återskapa viktiga sjögräsängar och bidra till att skapa en mängd ekologiska fördelar, bland annat genom att främja en ökad biologisk mångfald, förbättra fiskbestånden och binda kol.

–  Havet befinner sig vid en brytpunkt och kräver inte bara vår uppmärksamhet utan även omedelbara åtgärder på global nivå. Vi måste skydda det som om våra liv berodde på det – för det gör de! Genom att gå samman med MSC Foundation kan vi nu nå miljontals människor som är ute på havet varje år för att hjälpa till att utbilda dem om vad som finns under fartyget och inspirera till större marin förvaltning, säger Dr Sylvia Earle, President och Co-Chair för Mission Blue.

Partnerskapet mellan Mission Blue och MSC Foundation drivs av ett gemensamt engagemang för att skydda planetens ”blå hjärta”. I juli 2023 förklarade Mission Blue Ocean Cay MSC Marine Reserve som en Hope Spot som ett erkännande av ekosystemets återhämtning på ön och dess omgivande vatten, inklusive korallrevens restaurering och insatser för att bygga upp motståndskraften i MSC Foundations Super Coral-program. Pierfrancesco Vago utsågs till Hope Spot Champion för Ocean Cay. I oktober 2023 utsågs Dr Earle till gudmor för Explora I vid en traditionell maritim ceremoni.

– Vårt gemensamma åtagande med Dr Earle och Mission Blue ökar vår förmåga att driva på betydande förändringar. Som Hope Spot Champion för Ocean Cay är jag angelägen om att se våra ansträngningar katalysera ett utbrett stöd för att skydda viktiga ekosystem i de samhällen där vi seglar, MSC-kollegor och intressenter över hela världen, inklusive våra kryssningsgäster, säger Pierfrancesco Vago, ordförande för MSC Foundation Executive Committee och styrelseordförande för MSC Groups kryssningsdivision inom MSC-koncernen. 

– Tack vare det här partnerskapet kan vi lägga till ett nytt viktigt restaureringsprojekt i vår portfölj, där vi under tre år ska återplantera upp till 37 000 sjögräsväxter runt ön Formentera i Spanien. Vi strävar efter att stärka de pågående insatserna för att återskapa sjögräsängar för att mildra effekterna av mänsklig aktivitet och klimatförändringar, återställa den ekologiska balansen och stödja det marina livet, säger Daniela Picco, Executive Director för MSC Foundation.