Nyheter

Fastighetssektorn anpassar sig till klimatförändringsrisker

I den här kommentaren ger Morningstar DBRS en överblick över de mångfacetterade utmaningar och kreditimplikationer som klimatförändringen innebär för företagsfastighetsbranschen över hela världen, med fokus på Nordamerika och Europa.

Forskningen belyser både de fysiska och övergångsriskerna som företagsfastighetsintressenter står inför inför klimatförändringarna.

Från extrema väderhändelser till föränderliga regulatoriska landskap och förändrad marknadsdynamik ger man djupa insikter om de potentiella effekterna på kreditbetygen för våra globala företagsfastighetsutgivare.

Viktiga höjdpunkter inkluderar följande:

— Fastighetssektorn är ensam ansvarig för cirka 40 % av alla utsläpp av växthusgaser globalt och är utsatt för en rad fysiska och övergångsmässiga klimatrelaterade risker som kan ha betydande drifts-, kredit- och marknadsimplikationer.

— Globalt sett ser vi dock att företagsfastighetsutgivare proaktivt implementerar strategier för att minska dessa risker genom att investera i klimattålig infrastruktur, genomföra regelbundna klimatriskbedömningar och diversifiera sina fastighetsportföljer för att minimera exponeringen mot högriskområden.

— Vi tror att krediteffekten av klimatförändringar på den globala företagsfastighetssektorn för närvarande är låg.

– Men på kort till medellång sikt förväntar vi oss att klimatrisken kommer att ha en mer betydande krediteffekt på europeiska företagsfastighetsemittenter än på nordamerikanska emittenter på grund av de olika mognadsnivåerna på dessa motsvarande marknader. Detta är baserat på en kombination av högre regulatoriskt tryck, offentlig granskning och marknadsdynamik, säger Patrizia Catanese, biträdande vice VD för European Real Estate Ratings.

För mer information, besök dbrs.morningstar.com