Nyheter

HSB Skåne siktar mot ett klimatneutralt fastighetsbestånd senast år 2050

HSB Skåne och Stena Fastigheter har träffat en överenskommelse om en fastighetsaffär i Lund. Genom denna säljer HSB Skåne fastigheterna Soldiset 1 och Blidvädret 1.

Fastigheterna Soldiset 1 och Blidvädret 1 ligger på Klostergården i Lund. Soldiset 1 består av 216 hyreslägenheter fördelat i huskroppar om två respektive åtta våningar. Blidvädret 1 är en parkeringsfastighet med parkeringsyta och p-hus med totalt 300 parkeringsplatser varav 184 platser är under tak och 116 p-platser på mark.

– Det är en stor fastighet som vi haft i vår fastighetsportfölj under många år. Genom försäljning av Soldiset 1 och Blidvädret 1 har vi möjlighet att arbeta vidare med utveckling av våra övriga fastigheter så att vi kan möta de utmaningar som kommer med att ha ett klimatneutralt fastighetsbestånd senast år 2050, säger Christer Nilsson, fastighetschef på HSB Skåne.

HSB Skåne kommer även efter försäljningen fortsatt att vara en stor aktör på Klostergårdsområdet. Företaget har flertalet hyresfastigheter, förvaltade bostadsrätter och kommande nyproduktion i området.

Här bedrivs även ett aktivt samverkansarbete med övriga aktörer i området, där HSB Skånes bosociala avdelning spelar en viktig roll.

– Att fastigheten säljs till Stena Fastigheter är väldigt positivt då de är en aktör som arbetar långsiktigt med både fastighetsutveckling och social hållbarhet. Detta borgar för ett gott framtida samarbete där vi, som två stora aktörer, tillsammans kan fortsätta den positiva utvecklingen av Klostergården, säger Ann Irebo, vd på HSB Skåne.

– Vi är mycket nöjda med att utöka vårt fastighetsbestånd i Lund och stärker därmed vår position i kommunen. Vi ser även positivt på det kommande samarbetet med HSB Skåne, inte minst för Klostergårdens fortsatta utveckling, säger Unni Sollbe, vd Stena Fastigheter Malmö.