Nyheter

Miljövarudeklarationer ger elinstallatörer chansen att bli miljöhjältar

Många offentliga och privata organisationer letar efter snabba och effektiva sätt att minska sitt miljöavtryck. En lågt hängande frukt är belysning som för närvarande står för 12% av den globala elförbrukningen och 5% av de globala koldioxidutsläppen*.

När man tittar på en belysningsprodukt med miljöglasögon utifrån ett livscykelperspektiv så kan man se att den största mängden koldioxidutsläpp kommer från produktens användningsfas.

Här kan en övergång till energieffektiv LED-belysning avsevärt minska den globala elförbrukningen speciellt när man kombinerar den med smart styrning.

Miljövarudeklarationer, PEP och EPD:er** visar elprodukternas miljöpåverkan under hela deras livscykel, vilket gör det möjligt att jämföra dem med liknande produkter och ger kunderna transparens.

– Jag tror alla vill bidra till miljön, och med hjälp av PEP och EPD:er kan våra installatörs-kunder fatta faktabaserade beslut när de väljer elmateriel som hjälper deras slutkunder att långsiktigt uppfylla sina hållbarhetsmål, förklarar Humaira Baneryd, hållbarhetschef på Rexel.

– Vi jobbar aktivt med våra leverantörer för att de ska öka andelen EPD/PEP i vårt sortiment, avslutar Humaira. Det ska vara lätt att göra rätt!

* Enligt International Energy Agency (IEA).
**Product Environmental Profile (PEP) och Environmental Product Declaration (EPD) är en miljöstandard som skapats av leverantörer för elektriska, elektroniska och HVAC-produkter (värme, ventilation och luftkonditionering).