Nyheter

Kfast får Årets hedersomnämnande inom miljöområdet

Under Världsmiljödagen delade Eskilstuna kommun ut pris till Kfast för Årets hedersomnämnande inom miljöområdet, ett arbete som gjorts i samarbete med flera av kommunens verksamheter.

Kfast har drivit ett arbete med återbruksmaterial från den kommungemensamma Balstaladan. Arbetet har gjorts tillsammans med flera av kommunens verksamheter.

Under Världsmiljödagen delade Eskilstuna kommun ut Årets hedersomnämnande inom miljöområdet till Kfast och övriga som deltagit i arbetet, med motiveringen:

”Genom ett exceptionellt tillsammans-arbete har involverade parter räddat kulturmaterial och unika materialkvalitéer från Balstaladan till utställning och återbruk.”

–  Det är en ära att få detta fina omnämnande för ett viktigt arbete som görs tillsammans! Eskilstuna är bra på återbruk och omnämns som the World Capital of Recycling. Cirkulära materialflöden bidrar till ett Klimatsmart Eskilstuna, säger Fredrik Elf, vd på Kfast.

Återbruksmaterialet bestod av bland annat trä, tegel och sten som gjorts om till exempelvis skateboardramper, kojor och bänkar på skolgårdar. Sörmlandsmuséet har fått ta emot äldre byggmaterial som kommer ingå i den permanenta byggnadsvårdsutställningen på Nynäs Slott.

– Arbetet hade aldrig kunnat genomföras utan det fina samarbetet med kommunens verksamheter. Det är så roligt att se vad som skapats av återbruksmaterialet. Samarbetet kring återbruk fortsätter. Detta är bara början! Säger Anna Bergman, miljösamordnare och projektledare för återbruksprojektet.

Följande personer har varit engagerade i arbetet:

Anna Bergman, Malin Bekk, Jim Berglund, Jonas Branting, och Magnus Widing på Kfast, Rasmus Bergstedt på Djurgårds- och Björktorpsskolan, Ola Karlsson förstelärare på Edvardslundsskolan, Hanna Nordin på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Josefin Bolander på Kommunledningskontoret samt Anna Götzlinger på Eskilstuna stadsmuseum.