Nyheter

ÖrebroBostäder och Malmö stad i ett unikt samarbete kring energismarta fastigheter

ÖrebroBostäder och Malmö Stad har kommit överens om ett unikt samarbete för att med gemensamma krafter öka chansen att nå de mål och krav som följer av Sveriges klimatpolitiska ramverk samt Parisavtalet.

Fastigheter använder stora mängder energi och utgör en stor utmaning ur klimatsynpunkt. För att klara klimatmålen i Parisavtalet *, sänka energiförbrukningen i de egna fastigheterna samt starta nya utvecklingsprojekt behövs krafttag och gemensamma satsningar.

– Städer står för tre procent av jordens yta, men för 72 procent av alla växthusgaser. 85 procent av jordens befolkning beräknas leva i städer 2050. Klimatutmaningen måste hanteras av städer. Det krävs nya genomgripande tekniska och ekonomiska förändringar där modiga beslutsfattare och medborgare visar engagemang, beslutsamhet, tänker och samarbetar på nya sätt. Det här är ett sånt samarbete, där ambitionen är en omställning av Örebro och Malmö stad, menar Jonas Tannerstad, chef el- och automation på ÖrebroBostäder.

I april kom parterna överens om att samarbeta kring områden som redan etablerad kunskap med delning av energiapplikationer mellan fastigheter och sänkta energikostnader samt att minska klimatavtrycket i de egna fastigheterna. Fokus ska också ligga på fortsatt utveckling och implementering av ny teknik.

– Nu ökar vi takten för ett hållbarare Malmö, säger Linda Eriksson, Malmö stad.

Gemensamma mål:

Dela kunskap med varandra gällande teknikutveckling
av energismarta fastigheter, bostäder och städer.

Sprida kunskap om arbetssättet till andra intressenter.

Särskilt prioritera implementering och utvecklingsinitiativ avseende struktur, automation- och it-lösningar och energieffektivisering, samt för utveckling av solceller, laddinfrastruktur, batterier och aggregatorer.

* Parisavtalet är ett globalt klimatavtal för att begränsa den globala uppvärmningen och stödja de som drabbas av klimatförändringarna. Nästan alla världens länder har skrivit under Parisavtalet och gått med på att regelbundet rapportera sina utsläpp och vad de gör för att minska dem. Källa Energimyndigheten.