Nyheter

Fem frågor till vår hållbarhetschef del 4

Välkomna till vår bloggserie där vi följer vår hållbarhetschef, Sofia Blidberg, i hennes dedikerade arbete för att göra vår och våra kunders verksamheter mer hållbara. Under fem delar vill vi ge er en inblick i de utmaningar och möjligheter som präglar hållbarhetsarbetet inom byggbranschen.

Ambitionen med denna serie är att inte bara svara på vanliga frågor om hållbarhetsarbete, utan även belysa de komplexa aspekterna och affärsmöjligheterna som uppstår. Vi strävar efter att inspirera och främja diskussion för att bidra till en hållbar utveckling inom byggbranschen.

Hilti arbetar målinriktat för att förbättra produktivitet, säkerhet och hållbarhet inom byggbranschen. Genom att integrera hållbarhet i kärnan av vår verksamhet och ständigt söka innovativa lösningar strävar vi efter att minimera negativ påverkan och maximera positiv förändring. Följ med oss på denna resa och låt oss tillsammans skapa en mer hållbar framtid för byggbranschen!

Fråga 4:
Hur ska man tänka för att göra rätt hållbarhetsval till sitt projekt?

Det finns många faktorer som ska vägas in vid ett inköpsbeslut till ett projekt. Ibland så många att det kan kännas övermäktigt och hindrande. Utöver att vissa grundläggande faktorer ska vara uppfyllda, som att leverantörerna ska uppfylla Code of Conduct, är min rekommendation att man i varje projekt bestämmer sig för vilka hållbarhetsaspekter som ska vara vägledande vid inköpsbeslut. Det kan till exempel vara minimering av klimatpåverkan, förbättring av biologisk mångfald, hälsa och säkerhet för utföraren, social hållbarhet osv. Med fördel kan ett miljöcertifieringssystem användas som vägledning.

Ett förhållningssätt som jag ofta förespråkar till personer som precis har kommit i kontakt med specifikt miljö- och klimatfrågor är att i första hand försöka minska mängden material som används genom bättre planering och resursutnyttjande.

Om vi kan minska mängden material som behöver utvinnas, förädlas och transporteras brukar det generellt få bra effekter på miljö- och klimatindikatorer. Om det inte är möjligt är det i andra hand att föredra att försöka återbruka så mycket som möjligt av befintligt material, både av produkter och reservdelar. Och i sista hand försöka köpa produkter med så mycket återvunnit material som möjligt som samtidigt går att återvinna igen.