Nyheter

Över 100 signerade klimatavtal stärker Helsingborgs omställning

Helsingborg har nått en milstolpe i sitt klimatarbete genom att säkra över 100 signatärer till stadens klimatavtal. Detta är ett viktigt steg mot målet att bli klimatneutralt till år 2030.

Klimatavtal i Helsingborg lanserades 2021 med syftet att engagera företag, föreningar och organisationer i hela staden mot en hållbar framtid med låga utsläpp. Från att ha startat med 25 signatärer under det första året, växte antalet till 55 vid slutet av 2022, och nu har 108 företag, föreningar och organisationer skrivit under avtalet.

– Vi vet att vägen till klimatneutralitet kan vara krokig och utmanande, men vi vet också att det är tillsammans vi behöver skapa lösningarna. Det är mycket glädjande att vi nu har över 100 starka företag och föreningar som tillsammans med oss är villiga att kroka arm och göra jobbet, säger miljödirektör Henrik Frindberg.

Bred representation

Signatärerna representerar en bredd av aktörer, från enmansföretag och start-ups till kommunala bolag och stora företag med hundratals anställda, och täcker nästan varje bransch. Bland de som undertecknat finns sportklubbar, marknadsföringsföreningar och organisationer som arbetar mot social isolering.

Deras signaturer betyder att de står bakom målet om ett klimatneutralt Helsingborg 2030 och aktivt vill minska sina utsläpp så snabbt som möjligt. Avtalet är ömsesidigt, där Helsingborgs stad ger stöd och nätverk för erfarenhetsutbyte och ökad kapacitet till omställning, medan signatärerna gör frivilliga klimatåtgärder i sin verksamhet.

Tobias Lundberg, affärsutvecklare på Klimat-Transport & Logistik AB, ser flera fördelar med att vara med i Klimatavtal i Helsingborg:

– I vårt miljöarbete samarbetar vi med såväl leverantörer som kunder. Helsingborgs klimatavtal har hjälpt oss få ett bredare nätverk samt ett utökat samarbete med andra företag som sätter klimatfrågan i fokus. Att vara med och bidra till en hållbar utveckling och ett hållbart samhälle borde vara en självklarhet i alla företag.

– Näringslivet spelar en avgörande roll för att Helsingborgs stad ska kunna nå våra klimatmål. Därför är det otroligt glädjande att se det stora engagemang som finns för att bidra till en grönare planet. Nu ska vi fortsätta arbetet för ett klimatneutralt Helsingborg, säger Amir Jawad (L), miljönämndens ordförande.

Från fossilfri produktion till minskat matsvinn

Signatärernas åtgärder varierar från att gå över till fossilfri produktion och transport, förbättra energieffektiviteten, skapa system för återanvändning av material och gröna evenemang, till att driva stadens hållbarhetskrav i byggsektorn, hitta användningsområden för biprodukter från livsmedelsindustrin och minska matsvinnet.

– Vårt fokus framöver är att skapa ännu mer värde för de som signerat avtalet och möjliggöra konkret omställningsarbete. För att komma dit behöver vi samarbeta över fler gränser, utmana befintliga affärsmodeller och utforska smartare lösningar som är minst lika lönsamma som de gamla, säger Sofia Mattsson, projektledare för Klimatavtal i Helsingborg.

Läs mer på webbplatsen för Klimatavtal i Helsingborg.