Nyheter

186 miljoner och ny teknik ska rädda dricksvattnet i Trelleborg

Under marken i centrala Trelleborg finns kreosotolja som är farlig för hälsan. Den har spridit sig trettio meter ner och hotar dricksvattnet i området. Naturvårdsverket har beslutat om 186 miljoner för sanering med en ny teknik som når oljan på djupet.

—  Trelleborg ingår i ett av de tio nationella riskområden för ras, skred, erosion och översvämningar. Det är bara en tidsfråga innan området blir drabbat på något sätt och då är det viktigt att verkligen få bort farliga ämnen. Dessa riskerar annars att spridas till närliggande områden med förskolor, skolor och villaområden, säger Johanna Farelius, biträdande avdelningschef för kretsloppsavdelningen på Naturvårdsverket. 

Dricksvattnet i Trelleborg är hotat på grund av den takpappfabrik som låg i centrala Trelleborg under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Från fabriken spilldes det mycket kreosotolja som kan medföra allvarliga hälsorisker för den som kommer i kontakt med oljan. I området finns också kalkberggrund som ökar risken för spridning ytterligare eftersom sådan berggrund är porösare än andra, vilket gör att grundvatten lättare tar sig igenom den.

I just det här området är dessutom en kalkbergsakvifer belägen, det vill säga en naturlig lagringsplats för grundvatten. Oljan har spridits dit och hotar på så sätt försörjningen av dricksvatten.

Ny teknik gör det möjligt att sanera

En ny saneringsteknik kommer att användas på de större djupen för att få bort oljan. Den finns hela trettio meter ner i marken. För den ytliga saneringen används vanlig schaktning. För att komma trettio meter ner kommer man att använda tekniken grävborrning, även kallad kellyborrning, där den förorenade jorden borras upp och ersätts med bra jord.  Tekniken är ny i Sverige men har använts med framgång i både Danmark och Tyskland, där man har liknande geologiska förutsättningar som i Skåne.

De 186 miljonerna har beviljats till Länsstyrelsen i Skåne som förmedlar vidare till Trelleborgs kommun. Det är kommunen som projektleder och kommer i sin tur handla upp såväl saneringsentreprenaden som miljökontrollanter. Arbetet beräknas starta under 2024 med förberedelser.

Sedan tar olika områden olika lång tid att sanera. Ett villaområde ska saneras och beräknas vara klart under 2026, men fabriksområdet tar längre tid och ska pågå 2026–2028. Därefter uppföljning och utvärdering under 2029–2030.