Nyheter

Närmare 100 miljoner till långsiktig hållbar utveckling i Skåne och Blekinge

Det blev resultatet av Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinges sammanträde 14 juni i Kristianstad för att fördela medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska Socialfonden+.

Projekten och förstudierna som tilldelades medel fokuserar bland annat på innovationsfrämjande, utveckling av små- och medelstora företag och stärkt kompetens i Skåne och Blekinge. Under Strukturfondspartnerskapets sammanträde tilldelades totalt 27 projekt och förstudier medel.

Nya utvecklingsprojekt i Skåne och Blekinge

Inom Europeiska regionala utvecklingsfonden fördelas cirka 34 miljoner kronor till 7 projekt och 2 förstudier vilka alla bidrar väl till regional utveckling. Projekten ska bland annat stärka forskning och innovation inom områden såsom drönar- och luftteknik, klimatomställning och livsmedel samt bidra till stärkt entreprenörskap.

Flera av projekten ska bidra till Skånes och Blekinges gröna omställning genom att främja energieffektivisering och förnybar energi samt bidra till en mer cirkulär ekonomi. Bland annat så ses satsningar för att ge små- och medelstora företag bättre förutsättningar att kunna arbeta med energieffektivisering, effektoptimering och energibesparing genom att få kunskap, inspiration och skapad förståelse inom dessa områden.

De prioriterade projekten är:

LUPPP -Lund University Pre Pilot Plant, Lunds universitet (5 452 774 kr)

EIF – Effektivare innovationsstöd för Foodtech, Krinova (3 386 031 kr)

BEST – Blekinges Entreprenörskap för Smart Tillväxt, Blekinge tekniska högskola (7 200 002 kr)

Energilyftet – för företagens gröna omställning i Blekinge, Energikontor Syd AB (1 006 586 kr)

Dialognätverk för elnät och eleffekt, Energikontor Syd AB (478 182 kr)

UTSICT – Unga Talanger till Skånsk Industri för Cirkulär Tillväxt, Industriellt UtvecklingsCentrum Syd Aktiebolag (3 926 889 kr)

Fokus Tillväxt – cirkulärt näringsliv i Skåne, Region Skåne (12 000 000 kr)

De prioriterade förstudierna är:

UAS testbädd Campus Ljungbyhed – förstudie, Lund Business Incubator AB (452 181 kr)

Förstudie Etablering av innovationshubb för kunskapsutveckling och klimatomställning, Malmö kommun (687 781 kr)

Inom Europeiska Socialfonden+ fördelas cirka 60 miljoner kronor till 13 projekt och 5 förstudier som syftar till att kompetensutveckla och stötta individer att komma in på eller stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Insatserna kommer bland annat bidra till att främja en god arbetsmiljö, ett hållbart arbetsliv och samtidigt tillhandahålla rätt kompetens för att möta en föränderlig arbetsmarknad och med nya behov.

Här ses även riktade satsningar för projekt som initierar, utvecklar eller genomför sociala innovationer som kan bidra till aktiv inkludering i arbete och studier. Projekten kommer bidra till utveckling av nya metoder och tjänster för att stötta individer mot en högre grad av social delaktighet, utbildning och etablering på arbetsmarknaden.

De prioriterade projekten är:

Kommunsamverkan för Morgondagens Kompetens, Treleborgs kommun (9 398 323 kr)

Kompetensutvecklingsprojekt Medledare, Malmö stad, (4 077 102 kr)

TalentFlow, Länsstyrelsen Skåne (5 793 681 kr)

Företagsutveckling – digitalisering & hållbarhet, Burlövs kommun (2 576 488 kr)

Innovativt Partnerskap för Digital Kompetens, Redi School of Didgital Integration (6 055 879 kr)

Interkultur ASBF, Interkultur i Lund (2 852 276 kr)

Psykisk hälsa i skolan med social systeminnovation, Karlskrona kommun (3 976 183 kr)

Gemensamt I Rätt Riktning, Glokala Folkbildnings-föreningen (6 040 869 kr)

HISSen (Helsingborg Integration SysselSättning), stiftelsen Tillväxt Helsingborg (7 264 284 kr)

STEGA, Landskrona kommun (6 860 988 kr)

Utväg II, Malmö stad (5 310 320 kr)

BRON, Bromölla kommun (7 352 659 kr)

Mosaik, KARLSKRONA KOMMUN (6 413 959 kr)

De prioriterade förstudierna är:

Framtidens arbetskraft med anställningsstöd, Svalövs kommun (350 000 kr)

Förstudie Digga KAF, Höörs kommun (185 103 kr)

Förstudie kompetensutvecklingsbehov Ängelholm, Ängelholms kommun (345 606 kr)

MIMIS – Mikromeriter i Skåne, Region Skåne (350 000 kr)